Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași are un nou titular

Educaţie

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași are un nou titular

    • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași are un nou titular
      Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași are un nou titular

      Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași are un nou titular

Recent, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, s-a desfășurat concursul pentru ocuparea unui post de asistent universitar la catedra de Teologie Biblică. Postul scos la concurs în acest semestru se încadrează în strategia conducerii facultății de a întări și dezvolta corpul cadrelor didactice titulare.

La concurs s-a înscris un singur candidat în persoana protos. dr. Hrisostom Ciuciu.

Comisia de concurs a fost formată din următoarele cadre didactice: pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, în calitate de președinte, prof. dr. Vasile Cristescu, pr. conf. dr. Ilie Melniciuc-Puică, pr. conf. dr. Paul-Cezar Hârlăoanu și pr. conf. dr. Cătălin Vatamanu – membri, toți titulari ai Facultății de Teologie ieșene.

După finalizarea probelor de concurs, candidatul, protos. dr. Hrisostom Ciuciu a fost declarat admis, urmând ca în urma parcurgerii pașilor prevăzuți de Metodologia de concurs să ocupe postul de asistent în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024.

Protos. dr. Hrisostom Ciuciu a intrat în obștea Mănăstirii Putna în anul 1996, iar în 2011 a fost hirotesit protosinghel. Este licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București, absolvent al masteratului „Teologie Biblică Ortodoxă / Exegeză și Ermineutică Biblică” și doctor în Teologie Biblică. A participat la numeroase simpozioane și comunicări științifice și este autor al cărții „Ascultarea – Taina viețuirii în Hristos”, Editura Doxologia.

Citește despre: