(Foto) Mănăstirea Vlatadon – locul unde Sfântul Apostol Pavel a predicat tesalonicenilor

Locuri de pelerinaj

(Foto) Mănăstirea Vlatadon – locul unde Sfântul Apostol Pavel a predicat tesalonicenilor

Data întemeierii este în jurul anului 1351. Are hramul Schimbarea la Față a Mântuitorului, hram legat și de teologia luminii necreate a Schimbării la Față propovăduite de învățătorul lor, Sfântul Grigorie. Biserica mare a mănăstirii exista însă dinainte, fapt adeverit de lucrările de restaurare recente (1983) care au scos la lumină fresce din veacul al XI-lea.

Tradiția spune că în acest loc s-a aflat „casa lui Iason” (Faptele Apostolilor 17, 5), unde a poposit Sfântul Apostol Pavel, în anul 51, și a propovăduit tesalonicenilor că „Hristos trebuia să pătimească și să învieze din morți”.

Citește despre: