Biserica „Sfântul Gheorghe” - Mănăstirea Neamț (amplasare după anul 1961)  

Fotografie - Biserica „Sfântul Gheorghe“ - Mănăstirea Neamț (amplasare după anul 1961)

Între anii 1956-1961, biserica „Sfântul Gheorghe“ a fost desfăcută și reconstruită între chiliile de pe latura de est a incintei, prin aceasta punându-se în valoare biserica „Înălțării Domnului“, ctitorie a Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Actuala biserică a Sfântului Gheorghe a fost împodobită cu pictură în frescă de pictorul Nicolae Stoica, cu scene din Vechiul și Noul Testament, iar catapeteasma este din anul 1798, realizată de zugravii Talasie și Damian, din Mănăstirea Neamț. La proscomidiar se află pisania acestei bisericii: „Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și săvârșirea Sfântului Duh, în anii mântuirii 1959-1960, biserica „Sfântul Gheorghe“ din incinta mănăstirii a fost desfăcută în întregime și rezidită precum se vede. Lucrările de desfacere și de rezidire s-au săvârșit cu cheltuiala Statului de către Direcția Monumentelor Istorice, cu sfatul, binecuvântarea și sprijinul Înaltpreasfințitului Iustin, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, biserica a fost peste tot pictată de Nicolae Stoica. Au contribuit la înfrumusețarea acestui sfânt locaș P.S. Partenie, Episcopul Romanului și Hușilor, P.C. Dionisie Velea, starețul Mănăstirii Neamț, cuvioșii părinți din mănăstire și mai mulți drept măritori creștini. Pomenește Doamne, pe binefăcătorii acestui sfânt locaș și-i acoperă cu mila Ta“.

Ultimele din categoria Locuri sfinte

Recomandările zilei

Citește și