Catedrala Mitropolitană din Craiova  

Catedrala Mitropolitană din Craiova (str. Matei Basarab, nr. 14, Craiova, 200760, jud. Dolj, România)

Catedrala Mitropolitană din Craiova poartă hramul „Sfântul Dumitru“ (26 octombrie), sfânt care este și ocrotitorul Municipiului Craiova. Păreri neconfirmate documentar plasează existența ei în vremea fraților Petru și Asan, sec. XII (1185) sau a lui Ioan al Cumanilor, sec. XIII (1230), ori a lui Mircea cel Bătrân. Cert este că istoria Craiovei se îmbină cu istoria bisericii „Sfântul Dumitru“, care, într-o vreme avea în proprietatea sa toată moșia banilor olteni. Pentru această însemnătate istorică, biserica s-a bucurat de prețuire din partea voievozilor și boierilor evlavioși care au contribuit deseori la restaurarea acesteia.
Ctitorie a boierilor Craiovești, prim ctitor socotit a fi Barbu Craiovescu, întâia confirmare documentară din anul 1645 o menționează ca „Biserica Domnească de Craiova“, iar în alte izvoare apare sub numele de „Băneasa“. A fost rezidită din temelii la 1651 de Matei Basarab, ulterior reparată de fostul mare armaș Petru Obedeanu în 1690, de fiul său, stolnicul Constantin Obedeanu, în 1724, când se și repictează, zugrăveala fiind executată de Teodosie, Andrei și alții. Din 1765 devine metoc al Episcopiei Râmnicului. Este închisă în 1849 și rămâne în ruină până la 1889.
Cu sprijinul regelui Carol I și al Reginei Elisabeta, a fost rezidită din temelii de arhitectul Andre Lecomte de Nouy, între anii 1889-1893. Sfințirea a avut loc la 16 octombrie 1893, cu fast deosebit, sub păstoria Episcopului Bartolomei al Râmnicului-Noul Severin. I s-a păstrat planul în crucea greacă și are un pridvor deschis, o turlă pe naos și două pe pronaos. A fost pictată de francezii Menpiot și Bories.
Catedrala Sfântul Dumitru adăposteste, din anul 1949, moaștele Sfântului Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului. De semenea aici se mai află și părți din moaștele Sfinților Serghie și Vah și ale Sfintei Mucenițe Tatiana. Pe lângă Catedrală a funcționat cea mai veche școală din Oltenia (după N. Iorga), școala de preoți și dascăli.
În anul 1939, biserica Sfântul Dumitru din Craiova devine Catedrală Mitropolitană.

Ultimele din categoria Locuri sfinte

Recomandările zilei

Citește și