O nouă sesiune de admitere la Seminarul „Sfântul Vasile cel Mare“

Educaţie

O nouă sesiune de admitere la Seminarul „Sfântul Vasile cel Mare“

    • O nouă sesiune de admitere la Seminarul „Sfântul Vasile cel Mare“
      O nouă sesiune de admitere la Seminarul „Sfântul Vasile cel Mare“

      O nouă sesiune de admitere la Seminarul „Sfântul Vasile cel Mare“

În urma primei sesiuni de admitere pentru înscrierea în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iaşi, au fost declaraţi admişi 41 de elevi la secţia Teologie şi 20 la secţia Patrimoniu. Pentru cele 15 locuri rămase neocupate la secţia Teologie şi cele 8 de la secţia Patrimoniu, se va organiza o nou sesiune de admitere, în perioada 17-20 iulie 2013

În anul 2013-2014, planul de şcolarizare al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iaşi prevede 56 de locuri (2 clase), pentru disciplina Teologie şi - 28 de locuri (1 clasă), pentru Patrimoniu.
Pentru admiterea la secţia Teologie, se organizează probe de aptitudini, ce cuprind o serie de teste practice şi scrise. În cadrul probelor practice se verifică dicţia candidaţilor, vocea, auzul muzical şi simţul ritmic. De menţionat faptul că, în cazul examenului la proba muzicală, nu se verifica noţiunile teoretice.
După susţinerea probelor practice urmează proba scrisă, ce constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a şii a VIII-a.
Programa avută în vedere la proba scrisă pentru clasa a VII-a este următoarea: Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie; Crearea lumii; Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere; Rugăciunea în viaţa creştinului; Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos; Legea cea nouă – Fericirile, în timp ce, pentru clasa a VIII-a, subiectele avute în vedere în cadrul probei sunt următoarele: Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă; Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu; Biserica, locaş de închinare; Răbdare şi încredere în Dumnezeu.
În cazul disciplinei Patrimoniu, probele de aptitudini sunt următoarele: proba scrisă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă; proba practică pentru testarea aptitudinilor la studiul formelor, desen după natură , evaluată cu notă; proba practică pentru testarea aptitudinilor la exprimare cromatică în compoziţie , evaluată cu notă.
Conţinuturile pentru cele două probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa şcolară de educaţie plastică pentru gimnaziu, iar conţinuturile pentru proba scrisă la Religie vor fi aceleaşi ca şi cele pentru profilul teologic.

Calendarul desfăşurării următoarei sesiuni

Calendarul desfăşurării următoarei sesiuni de admitere, din perioada 17-20 iulie, este următorul:
ziua I: proba scrisă la disciplina Religie (2 ore, valabilă pentru toţi candidaţii) şi proba practică (studiul formelor şi desen - valabilă pentru candidaţii care au optat pentru patrimoniu cultural);
ziua II:  proba orală - muzica şi dicţia (pentru candidaţii de la secţia Teologie şi pentru cei cu dublă opţiune) şi proba practică (stiul culorii şi pictură icoană - pentru toţi candidaţii care au optat pentru patrimoniu cultural).