Comunicat al primaţilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe surori

24 Noiembrie 2011 10:14 Ortodoxia în lume

În ziua de 21 noiembrie 2011, cu prilejul aniversării a 65 de ani de viaţă ai Preafericitului Kiril, Patriarhul Rusiei, primaţi şi reprezentanţi a 7 Biserici Ortodoxe surori s-au reunit la Moscova, la Patriarhia rusă.

Ierarhii prezenţi au dat publicităţii un comunicat din care spicuim:
“Primaţii şi reprezentanţii Bisericilor locale surori din Europa de Est au mărturisit în comun experienţele lor. Fiecare din aceste Biserici a experiat pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă sisteme politice atee, fiecare dintre ele este confruntată cu numeroase provocări ale dominaţiei ideologiei antireligioase: secularizare, propaganda permisivităţii şi cultul consumismului, eroziunea reperelor morale”.
Participanţii la întâlnire au remarcat necesitatea unei accentuări a activităţii misionare a Bisericii şi s-au declarat în favoarea unei lărgiri a spectrului slujirii lor sociale într-un spirit de colaborare constructivă cu forţele sănătoase ale societăţii. Colaborând cu societatea, Biserica îşi aminteşte de persecuţii cărora a supravieţuit şi ţine la libertatea ei câştigată recent.
Primaţii şi reprezentanţii Bisericilor locale care au supravieţuit în condiţii istorice dificile îşi exprimă solidaritatea lor cu Bisericile din regiunile Orientului Apropiat şi Mijlociu şi din Africa de Nord, mărturisind compasiunea lor profundă pentru creştinii din Orient, oprimaţi şi uneori direct persecutaţi pentru credinţa lor, aşa cum sunt şi sârbii în regiunea Kosovo.
Participanţii la reuniune au subliniat importanţa recentelor întâlniri locale ale primaţilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe locale care au avut loc în Cipru, Iordania şi Constantinopol, la iniţiativa conducătorilor Bisericilor respective. Acestea au permis activarea unei colaborări inter-ortodoxe pe temele situaţiei din Orientul Apropiat, atrăgând atenţia comunităţii internaţionale asupra problemelor discriminării creştinilor din această regiune.  
Primaţii şi reprezentanţii celor 7 Biserici s-au felicitat pentru înbunătăţirea vieţii colegiale a Bisericilor lor în aceşti ultimi ani. Ei speră că procesul preconciliar va duce în timp la convocarea Sinodului Pan-ortodox, care va permite rezolvarea unor chestiuni importante în Biserică. Acest Sinod trebuie să fie pregătit cu atenţie, nu numai din punctul de vedere al conţinutului, ci deopotrivă din punctul de vedere al procedurii. Poziţia fiecărei Biserici locale trebuie luată în considerare. Astfel, toate deciziile care vor fi luate, aşa cum s-a întâmplat în trecut, trebuie să urmeze principiului consensului, atât în timpul procesului pre-conciliar cât şi în timpul sinodului însuşi.
Membrii întâlnirii au subliniat că sinodul trebuie să dea răspunsuri competente la provocările modernităţii. Actele conciliare  trebuie să fie deplin conforme cu tradiţia dogmatică şi canonică şi să nu introducă nicio inovaţie care ar ameninţa unitatea Sfintei Biserici.

Traducerea şi adaptarea: Pr. Ioan Valentin Istrati
Sursa: www.orthodoxie.com

Ultimele din categorie