Contribuţia Ortodoxiei la Convocarea Internaţională pentru Pace

26 Mai 2011 15:13 Ortodoxia în lume

Atelierele de lucru conduse de ortodocşi la Convocarea Internaţională Ecumenică pentru Pace, desfăşurată între 17 şi 25 mai în Kingston, Jamaica, au dus la o profundă reflecţie şi la conversaţii robuste şi oneste despre relaţiile ecumenice. 

Fiecare dintre atelierele de lucru a atins probleme despre pacea dreaptă, ocupându-se cu cele patru teme ale convocării: “pace în comunitate”, “pace cu pământul”, “pace în piaţă” şi “pace între oameni”

Subiectele dezbătute în perspectivă ortodoxă s-au axat pe construirea păcii, şi pe puterea transformatoare a Evangheliei în contextul păcii, precum şi pe teologia ecologică şi pe reconciliere.   

Discuţii vibrante au avut loc într-o atmosferă descrisă de organizatori ca fiind de respect reciproc şi onestitate. Participanţii ortodocşi din contexe variate acolo unde ei constituie o minoritate, au contribuit la dialogul despre pace, înbogăţindu-l cu realităţile lor particulare diferite din punct de vedere social şi religios.

Printea cele mai importante chestiuni despre pace dreaptă, chestiunea naţionalismului a provocat o intensă discuţie şi o participare activă din partea celor prezenţi.

De asemenea, ecclesiologia inclusivă, iubirea celorlalţi ca pe tine însuşi, este singura cale de a înţelege şi de a aparţine Trupului lui Hristos, au afirmat mulţi dintre participanţi.

O înţelegere de sine proaspătă şi un demers critic la chestiunile lumii seculare au fost stabilite ca fiind pre-condiţiile necesare pentru o lucrare misionară şi pentru o mărturie în lumea pluralistă şi multiculturală de astăzi.

Discuţiile conciliare s-au axat pe faptul că mărturia Bisericii ar putea fi ameninţată dacă Biserica nu se angajează serios în chestiunile modernităţii în lumina unei teologii a păcii drepte. Teologia păcii a fost constitutivă pentru înţelegerea se sine a Ortodoxiei, şi este o provocare a mărturiei ei în lumea contemporană.

Cooperarea onestă în dialogul inter-creştin şi inter-religios a dus Biserica Ortodoxă la o înţelegere inclusivă a eclesiologiei. Teologia ortodoxă are un vast potenţial pentru a contribui la o dezvoltare a teologiei păcii drepte pentru care abordarea socială sau sociologică nu este suficientă.

Perspectiva ortodoxă se îndreaptă către angajamentul teologic prin trăirea experienţei în Hristos, “Domnul Păcii”. Viziunea eshatologică a dat putere Ortodoxiei să privească mai departe şi să preguste pacea şi armonia transformării vieţii în Hristos.  

Traducerea şi adaptarea: Pr. Ioan Valentin Istrati

Sursa: http://www.ekklesia.co.uk

Ultimele din categorie