Liban-Siria : 70 de ani de la fondarea Mişcării Tineretului Ortodox

21 Martie 2012 08:09 Ortodoxia în lume

Am constatat că 90% dintre ortodocşi erau muţi. Nu vorbeau deloc. Ca şi cum satana le-ar fi încuiat buzele fiecăruia dintre ei zicând: Taci! Noi nu vrem o Biserică ortodoxă.

În ziua de 16 mai, „Mişcarea Tineretului Ortodox” a sărbătorit cea de-a 70-a aniversare. În 16 martie 1942, 16 studenţi libanezi (printre care George Khodr, în prezent Mitropolit de Mont Liban, Michel Khoury … ) şi sirieni (Marcel Morqos care va devein Părintele Ilie, fondatorul Mănăstirii Deir El-Harf) au concretizat în mod oficial proiectul renaşterii vieţii eclesiale a Bisericii Antiohiei.  

La început această renaştere a luat forma Mişcării Tineretului Ortodox. Aşa cum amintea Înaltpreasfinţitul Georges Khodr, într-o predică pe care a rostit-o la Biserica Sfântul Gheorghe din Jdeide, în 16 martie: „Îmi amintesc de 16 martie 1942. Eram obiectul unei teribile adversităţi din partea unor oameni foarte importanţi, laici sau chiar membri ai clerului, care nu voiau o neînnoire a Bisericii. Ei doreau să rămână aşa cum erau, satisfăcuţi de ignoranţa care domnea în mijlocul nostru. Şi într-adevăr şedeau în ignoranţă. Şi noi ce-am făcut? Am constatat că 90% dintre ortodocşi erau muţi. Nu vorbeau deloc. Ca şi cum satana le-ar fi încuiat buzele fiecăruia dintre ei zicând: Taci! Noi nu vrem o Biserică ortodoxă. Sau mai degrabă: sunt atât de frumoase aceste celebrări ortodoxe. Oamenii cântă, slăvesc, se complac în imne acatist, în îngroparea lui Hristos de Paşti. Însă ei nu înţeleg că toate acestea nu sunt decât un vis pentru cei ce nu ştiu nimic. Căci dacă nu ştii nimic, tu nu poţi să simţi nimic. Te delectezi cu cântece bine executate, agreabile şi frumoase. Însă ele nu sunt esenţa Bisericii. Ele nu sunt Hristos! Trebuia aşadar ca Hristos să coboare în inimile ortodocşilor, ca să rupă firul pe care satana l-a cusut pe buzele lor, făcându-i muţi. Hristos a venit şi le-a rupt. A ridicat pe fii şi le-a zis: Vorbiţi, vorbiţi, vorbiţi! Dumnezeu a voit să fondeze Biserica plecând de la două lucruri: Apa Botezului şi Sângele lui Hristos pe care-l bem din Potirul Sfânt. Biserica este Evanghelia. Ea este Cuvântul veşnic al lui Dumnezeu, neîmplinit în profeţi. Ea a dobândit plenitudinea în Iisus Hristos pe care o sărbătorim de Buna Vestire. Dacă Mişcarea a vorbit în 16 martie 1942, este doar pentru a zice: Ortodocşi, veniţi la Cuvânt! Voi sunteţi Cuvântul! Voi nu puteţi fi muţi şi trădători. Dacă sunteţi muţi, voi trădaţi. 16 tineri au zis: Noi vrem ca Dumezeu să deschidă gurile noastre. Noi nu putem vorbi despre noi înşine. Noi nu avem nimic de zis. Şi Dumnezeu le-a zis: Credeţi în Iisus Hristos, Domn şi Mântuitor. Şi ei I-au zis: Consacră-ne Ţie, ca să nu te mai trădăm niciodată. Căci în jurul nostru oamenii Te trădează. Noi vrem să fim ai Tăi. Şi El le-a dat Cuvântul”.

Traducerea şi adaptarea: Pr. Ioan Valentin Istrati

Sursa: www.mjoa.org

Ultimele din categorie