Mesajul de Paşti al Mitropolitului Jonah al Americii

19 Aprilie 2012 17:06 Ortodoxia în lume

Citirea Evangheliilor Pătimirilor, venerarea Domnului îngropat, proclamarea Mormântului gol nu sunt doar comemorări şi amintiri. Mai degrabă, ele sunt revelaţii ale vieţii adevărate, care este viaţa în Hristos.

Mesajul pastoral al Preafericitului Jonah, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe a Americii

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Acum când celebrăm sărbătoarea sărbătorilor, Taina Paştilor, Învierea Domnului nostru, vă felicit pe toţi, fraţi şi surori, şi mă unesc cu voi în imnul de slavă adus celui care a biruit răul şi a dezlegat legăturile morţii, Lui, Mântuitorului nostru răsignit şi înviat, care ne-a deschis nouă porţile raiului şi ne-a făgăduit viaţa veşnică împreună cu El.  

Timpul de pregătire pentru Paştile cereşti ne-au dăruit oportunitatea de a ne concentra pe statutul şi realitatea vieţii noastre. Exemplul vameşului şi al fariseului, Zaheu, Sfântul Ioan Scărarul, Maria Egipteanca şi Sfântul Grigorie Palama ne-au fost dăruiţi de Biserică şi ne-au arătat calea spre o viaţă în Hristos.

Citirea Evangheliilor Pătimirilor, venerarea Domnului îngropat, proclamarea Mormântului gol nu sunt doar comemorări şi amintiri. Mai degrabă, ele sunt revelaţii ale vieţii adevărate, care este viaţa în Hristos. Calea noastră prin marele Post către mormântul Domnului, şi proclamarea slăvitei Sale Învieri constituie o realitate autentică, care este de viaţă dătătoare, şi care ne conectează la realitatea eternă a Împărăţiei lui Dumnezeu.

Prin Sfântul Botez şi prin taina rugăciunii liturgice privim Sfintele Pătimiri şi Învierea lui Hristos şi suntem martori la ele. Prin ele, ochii noştri spirituali sunt luminaţi şi intrăm în aceste Taine, care devin experenţa noastră spirituală proprie, cea mai adâncă experienţă a realităţii. Şi ca ortodocşi, dăm mulţumire pentru preţiosul dar al iubirii lui Dumnezeu. Ne bucurăm în adevărul că toată creaţia este reînnoită şi cântăm împreună cu îngerii din cer: „Luminează-te, luminează-te Noule Ierusalime, că Slava Domnului peste tine a răsărit”. Pentru noi a răsărit această Slavă a Domnului, ca noi să o luăm şi să o aplicăm în viaţa noastră, descoperind cu adevărat adevărata realitate şi însemnătate a Paştilor.

Cuvântul nostru prezintă ideea de realitate. Dar ceea ce numim noi realitate a lumii nu are nimic de-a face cu adevărul experiat de creştinii ortodocşi. Lumea noastră reală este Viaţa în Hristos, aşa cum Sfântul Grigorie Teologul scrie:

„Ieri am fost răstignit împreună cu Tine Hristoase, astăzi sunt preaslăvit împreună cu Tine

Am murit împreună cu Hristos şi mă voi reîntoarce la viaţă cu El

Îngropat am fost cu El, astăzi voi învia împreună cu El din mormânt”.

Fie ca această lumină a Paştilor dăruită nouă de Domnul înviat să ne ajute să ne descoperim darurile, talentele, comorile, pe care să le oferim Lui cel care s-a înălţat pe Cruce pentru mântuirea noastră, în El vom găsi găsi realitatea adevărată, autentică şi făgăduinţa mântuirii şi a vieţii veşnice în Împărăţia Sa.

Dragi fraţi şi surori în Hristos! Fie ca voi să locuiţi totdeauna în această realitate adevărată, lumina lui Hristos, pacea lui Hristos, iubirea şi bucuria Lui!

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Cu dragoste în Hristos cel înviat din morţi,

† Jonah,

Mitropolit al Bisericii Ortodoxe a Americii

Traducerea şi adaptarea: Pr. Ioan Valentin Istrati

Sursa: www.oca.org

Ultimele din categorie