Vizita Patriarhului Antiohiei la Constantinopol

3 Iunie 2013 21:34 Ortodoxia în lume

În ziua de 1 iunie, Sanctitatea Sa Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al întregului Orient a început o vizită irenică la Constantinopol.

Patriarhul Antiohiei a venit în capitala Turciei la invitaţia Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

Există tradiţia ca un primat al unei Biserici Ortodoxe să efectueze vizite irenice la întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale surori după alegerea în tronul patriarhal.

Delegaţia antiohiană