Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Dorohoi anunță implementarea unui proiect educațional

Educaţie

Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Dorohoi anunță implementarea unui proiect educațional

  • Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Dorohoi anunță implementarea unui proiect educațional
   Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Dorohoi anunță implementarea unui proiect educațional

   Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Dorohoi anunță implementarea unui proiect educațional

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” anunță începerea implementării proiectului intitulat „Împreună pentru o educație digitală inteligentă” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-1440.

Proiectul se va derula în perioada 25 ianuarie 2024 – 31 ianuarie 2025, având o valoare totală de 349.398,74 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Dezvoltarea și corelarea unor instrumente moderne, digitale, de furnizare a actului educațional în primul an de implementare a proiectului în vedere furnizării de date pentru formularea unor direcții strategice și a unor soluții de îmbunătățire permanentă, în parteneriat cu părțile cheie interesate, a calității serviciului public de educație.
 • Crearea cadrului pentru ca beneficiarii să dobândească abilitățile și instrumentele necesare pentru a oferi o experiență de învățare de calitate prin reducerea numărului cadrelor insuficient pregătite pentru desfășurarea activităților în sistem online sau hibrid de la 78% la 100%, în următorii doi ani, utilizând laboratorul inteligent.
 • Intensificarea și diversificarea relațiilor dintre educație și comunitate în general, dintre școli și sectorul economic, pentru a crește relevanța actului educațional la nevoile societății prin crearea a cel puțin două parteneriate dedicate digitalizării în cei doi ani de implementare a proiectului.
 • Promovarea stării de bine în școală ca premisă pentru îmbunătățirea serviciilor educaționale și pentru folosirea eficientă a mediului digital și creionarea de planuri de învățare diferențiată pentru cel puțin 50% din educabili în următorii doi ani.
 • Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Persoana de contact: pr. Petru-Georgel Chichioacă

E-mail contact: georgel.chichioaca@gmail.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Citește despre: