Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail cinstiţi, în duh de rugăciune, la Biserica „Sfinţii Voievozi” - Roşca

9 Noiembrie 2018 14:03 Arhiepiscopia Iaşilor

Ziua de sărbătoare a „Soborului Sfinţilor Arhangheli” a fost şi în acest an un prilej de mare bucurie duhovnicească pentru preoţii slujitori şi membrii comunităţii parohiale de la Biserica „Sfinţii Voievozi” - Roşca (Iaşi), Protopopiatul 2 Iaşi, singura biserică ieşeană ce îl are ca ocrotitor şi pe Sfântul Arhanghel Rafail, alături de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Hramul bisericii a debutat în ajunul zilei de sărbătoare, în data de 7 noiembrie, prin săvârşirea Vecerniei unită cu Litia de către un sobor de preoţi şi în prezenţa unui număr mare de credincioşi, răspunsurile la strană fiind date de un grup de studenţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de preacuviosul părinte Arsenie Hanganu, stareţul Mănăstirii Cetăţuia, care a subliniat modul în care Sfinţii Arhangheli ocrotesc şi călăuzesc pe cei ce îi cinstesc, precum şi felul în care creştinii sunt chemaţi la a fi următori ai lucrărilor sfinţilor îngeri, care împlinesc poruncile lui Dumnezeu în duh de smerenie şi în taină. De asemenea, a mai spus să nu uităm că „noi trebuie să avem bucuria slujirii lui Dumnezeu, pe care o putem împlini având ca modele pe sfinţii îngeri, care pururi Îl laudă pe Domnul, prin întărirea noastră în rugăciune şi prin faptele noastre bune, pe care le aducem ca o lumânare aprinsă închinată lui Dumnezeu, Care ne-a creat pe noi, oamenii, şi pe sfinţii îngeri pentru a ne bucura de prezenţa Lui. Prin urmare, noi toţi trebuie să ne străduim să avem gândul şi lucrarea îngerilor lui Dumnezeu şi dacă ni se pare greu, să nu uităm că nevăzut, dar simţit, în viaţa noastră, se află sfinţii îngeri care ne ajută întru aceasta şi ne ocrotesc”.

Bucuria hramului a continuat şi în ziua de pomenire a Sfinţilor Arhangheli, ieri, 8 noiembrie, prin săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii.

În predica rostită cu acest prilej, pr. paroh Ciprian-Dumitru Ciuntu a subliniat importanţa hramului bisericii: „Hramul este întotdeauna un moment de pregătire şi de ospitalitate. Bucuria şi emoţiile inegalabile pe care le trăim în fiecare an sunt copleşitoare. Ele sunt cuprinse în eforturile premergătoare pentru înfrumuseţarea Casei lui Dumnezeu, în cinstea Sfinţilor Arhangheli, dar şi în aşteptarea preoţilor slujitori şi a credincioşilor, în ziua hramului, pentru slujbă şi rugăciune bineprimită şi răsplătită «cu pâine şi sare», în duhul tradiţiei agapelor creştine”. În continuare, a adresat, în numele său, al preotului împreună-slujitor, pr. Andrei Atudori, precum şi al întregii comunităţi parohiale, un cuvânt de mulţumire „Bunului Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le revarsă peste Parohia «Sfinţii Voievozi» - Roşca, tuturor preoţilor şi familiilor lor, care au fost alături în duh de rugăciune la hramul bisericii, membrilor Consiliului şi Comitetului parohial, tuturor credincioşilor prezenţi la momentul de bucurie duhovnicească şi comuniune de rugăciune, enoriaşilor, închinătorilor şi prietenilor bisericii Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail, tuturor celor care, prin rugăciunile, timpul, efortul şi generozitatea lor, au ajutat la organizarea hramului din acest an”.

O istorie cu începuturi străvechi

Biserica „Sfinţii Voievozi” - Roşca este zidită la mijlocul secolului al XIX-lea, lângă o veche biserică de lemn de secol XVII, ce a dăinuit până în 1832. Din surse istorice reiese că biserica de lemn ar fi fost construită în anul 1637, după unii, de un preot Roşca Constantin, după alţii, de un boier Roşca Codreanu. Se pare că numele acestui boier (Roşca) s-ar fi adăugat la numele bisericii, pe lângă hramul Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil.

O troiţă situată în imediata apropriere a bisericii actuale marchează locul unde era Sfânta Masă a bisericii de lemn. Lângă ea a fost zidită, din temelie, o nouă biserică din cărămidă şi piatră, care, la rândul ei, a fost incendiată şi distrusă, în mare parte, în anul 1850. Biserica a fost refăcută în anul 1852 de monahul Rafael şi epitropul Petru Dorneanu, prin contribuţia substanţială a enoriaşilor. Cu această ocazie, a fost adăugat ca ocrotitor, pe lângă Arhanghelii Mihail şi Gavriil, şi Arhanghelul Rafail.

Ultimele din categorie