Studiu național adresat profesorilor – „Reziliență, motivație și adaptare la schimbările educaționale”

Educaţie

Studiu național adresat profesorilor – „Reziliență, motivație și adaptare la schimbările educaționale”

    • Studiu național adresat profesorilor – „Reziliență, motivație și adaptare la schimbările educaționale”
      Studiu național adresat profesorilor – „Reziliență, motivație și adaptare la schimbările educaționale”

      Studiu național adresat profesorilor – „Reziliență, motivație și adaptare la schimbările educaționale”

O echipă interdisciplinară de cercetători și cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar au demarat un amplu studiu prin care își propun să identifice acei factori psihologici și educaționali care îi ajută pe profesori să se adapteze cognitiv, emoțional, comportamental și valoric la dificultățile și situațiile complexe care apar în contextul educației online, dar și în raport cu alte aspecte noi și impredictibile ale vieții noastre.

În descrierea studiului, cercetătorii menționează faptul că o serie de aspecte relaționate cu profesia didactică sunt regândite în raport cu nevoile rapide de adaptare a educației, provocările pe care le resimțim sunt diverse. 

Studiul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar și presupune completarea unor chestionare psiho-pedagogice (în medie, durata completării este de 30 de minute). Datele culese sunt anonime și confidențiale și vor fi folosite doar în scop de cercetare și analizate la nivel de eșantion. Orice publicație care rezultă din acest studiu va prezenta numai rezultate la nivel de grup. 

Rezultatele cercetării vor fi publicate în reviste de specialitate și diseminate publicului larg. Acestea pot oferi informații valoroase cu privire la nevoile de dezvoltare personală și profesională ale cadrelor didactice, orientând astfel oferta de formare adresată acestora. 

Cercetarea este coordonată de psiholog. dr. Daniela Dumulescu (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) și pr. conf. univ. dr. Constantin Necula, în colaborare cu parteneri din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, Inspectoratului Școlar Județean Brașov, Casei Corpului Didactic Hunedoara.

Chestionarul poate fi completat aici: https://forms.gle/6zxS9oqD9qajBTXM7

Citește despre: