Un grup de profesori de religie din județul Iași în pelerinaj la mănăstirea Dobrovăț

18 Noiembrie 2022 21:54 Educaţie

Vineri, 18 noiembrie 2022, a avut loc întâlnirea profesorilor de Religie din cadrul Cercului Pedagogic nr. 6 din zona Târgu Frumos, ce a avut ca tematică „Pelerinajul – formă de învățare experențială”.

Evenimentul a fost organizat de către pr. prof. Constantin Mareș, prof. Parmena Orzetic, respectiv prof. Elena Iordache și prin implicarea conducerii Școlii Profesionale Brăești, județul Iași.

Ca un fapt inedit și având în vedere tema întâlnirii, evenimentul s-a desfășurat sub forma unui pelerinaj la mănăstirea Dobrovăț (ultima ctitorie stefaniană, care datează din anii 1503-1504), prin bunăvoința și ospitalitatea avraamică a părintelui stareț Chesarie Codreanu.

După vizitarea complexului monahal, cu biserica voievodală închinată Praznicului Pogorârii Sfântului Duh, pașii profesorilor pelerini s-au îndreptat către paraclisul de iarnă.

Aici, în duh de rugăciune și ca un prinos de recunoștință lui Dumnezeu pentru darul de a fi „slujitorii de la catedră ai Liturghiei Cuvântului”, precum și „apărători neînfricați ai credinței și patriei străbune” prin prezența orei de religie în școală, s-a citit Acatistul Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt de către profesorii participanți.

Partea a doua a evenimentului a constat în prezentarea referatului cu tema „Pelerinaj sau turism religios”, după care au avut loc discuții referitoare la importanța pelerinajului pentru viața spirituală a elevilor și cultivarea interesului pentru comorile Ortodoxiei din țara noastră, accentuarea ideii de comuniune pe care o aduce pelerinajul în viața participanților, evidențierea diferențelor dintre excursie și pelerinaj etc.

După agapa frățească în trapeza mănăstirii, profesorii și-au exprimat bucuria pentru acest moment deosebit prin împărtășirea experiențelor avute la orele de religie și au creionat proiecte pentru anul viitor.

(pr. prof. Ciprian Nani – Școala Gimnazială Bălțați, județul Iași)

Ultimele din categorie