"Valoarea duhovnicească a postului în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae"

Educaţie

"Valoarea duhovnicească a postului în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae"

    • "Valoarea duhovnicească a postului în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae"
      "Valoarea duhovnicească a postului în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae"

      "Valoarea duhovnicească a postului în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae"

Miercuri, 10 aprilie 2013, s-a desfăşurat cea de a patra întrunire a Cercului de Spiritualitate Ortodoxă „Dumitru Stăniloae" din cadrul  Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi. Întâlnirea, moderată de coordonatorul cercului, pr. prof. drd. Cristian-Alexandru Barnea, inspector pentru disciplina Religie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, s-a desfăşurat sub titlul "Valoarea duhovnicească a postului în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae".

În debutul întâlnirii, studentul Ioan Cristi Tofan, viețuitor în mănăstirea Putna, a prezentat tema cu titlul „Spiritualitatea monahală ortodoxă în concepția Părintelui Stăniloae” , în care a subliniat faptul că ”monahul este cel care dăruiește totul lui Dumnezeu, Cel ce S-a dăruit pe Sine lumii. Astfel, monahul îmbrățișează lumea împreună cu Hristos și întru El. O iubește cu iubirea Lui fără a se pierde în ea, totuși mereu fiind în inima ei prin rugăciunea sa. Monahul iubește chipul lui Hristos din fiecare semen al său căutându-i și împreună lucrând la asemănarea fiecăruia cu Hristos. El este cumva mâna lui Hristos și inima lui către lumea toată, care ar pieri fără de monahii Domnului.Vorbind despre vocația monahală, părintele Stăniloae spunea: «Mai înţelege lumea ca cineva să se consacre exclusiv lui Dumnezeu îmbrăţişând starea monahală? Dar nu înţelege şi motivul pentru care cel astfel consacrat n-ar da trupului toate câte le cere şi câte i le oferă lumea, pentru ca spiritul său să se poată îndeletnici nesupărat cu studiul, cu meditaţia, cu misiunea de propovăduire sau de alinare a nevoilor sociale.»Deci putem spune ca monahismul este o tradiție dintotdeauna  a ortodoxiei și tendința spre sfințenie.”

A urmat studentul Alexandru Toader, care a prezentat perspectiva părintelui Dumitru Stăniloae cu privire la sfinți și raportarea lor la Dumnezeu și la lume. Studentul Iulian Ştefan a realizat apoi recenzia cărții ”Războiul nevăzut” a Sfântului Nicodim Aghioritul, acesta concluzionând că ”mesajul acestei cărți este cu totul inspirat și ancorat in viața socială și spirituală conținutul acestei cărți fiind experiența practicii vii pe care Sfântul cu siguranță a trăit-o ”

După un scurt moment liric, în care Dănuț Ștefan Focşa a recitat o poezie din creațiile personale, studentul Eduard Irimia, vorbind despre valoarea duhovnicească a postului, a menționat că ”postul trupesc sau extern, este lipsit de deplina valoare morală, căci noi ne înfrânăm de la hrană în scopul înfrânării poftelor , în scopul îmbunătățirii și desăvârșirii noastre duhovnicești. Astfel, reiterând cele spuse de Sfinții Părinți, noi postim de bucate ca să postim de păcate”.

În încheiere, pr. prof. drd. Cristian-Alexandru Barnea a mulțumit celor care au expus în atenția auditoriului aceste perspective duhovnicești, care s-au armonizat și s-au completat reciproc, creând o atmosferă realmente ancorată la această perioadă a Postului Mare.