(Video) Corul Chivotul – Luminânda Nașterii Domnului, glasul 3