Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

Arhiepiscopia Iaşilor

Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

  • Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ
   Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

   Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

  • Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ
   Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

   Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

  • Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ
   Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

   Activităţi organizate cu prilejul anului comemorativ la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi“ de la Mănăstirea Neamţ

Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ s-a aliniat activităţilor organizate de Biserica Ortodoxă Română în anul 2017 cu prilejul Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi al Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Instituţia de învăţământ teologic nemţeană a găzduit în luna noiembrie două simpozioane la care au participat elevii seminarului, dar şi oaspeţi din şcolile învecinate. Cele două simpozioane au fost organizate de profesorii care predau în cadrul şcolii şi au urmărit diseminarea de informaţii legate de Patriarhul Justinian şi de persoanele care, în timpul comunismului, au mărturisit şi apărat Ortodoxia. De asemenea, întâlnirile au urmărit şi crearea unor contexte care să permită discuţii pe marginea acestor două teme.

Persoana Patriarhului Justinian Marina

Primul simpozion a avut loc luni, 13 noiembrie 2017, şi s-a concentrat asupra persoanei Patriarhului Justinian Marina. Simpozionul a fost organizat de arhim. prof. drd. Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia şi profesor de Istoria Bisericii Ortodoxe Române în cadrul seminarului. Programul simpozionului a cuprins cuvântul de deschidere, o prelegere a părintelui arhimandrit Mihail Daniliuc despre viaţa, persoana şi înfăptuirile Patriarhului Justinian, vizionarea filmului documentar realizat de televiziunea TRINITAS - „Patriarhul Justinian Marina - Omul care a trăit pentru Biserică” şi un cuvânt de încheiere rostit de părintele director al seminarului, Ioan Mihoc. În materialul său, arhim. prof. Mihail Daniliuc a surprins cele mai importante aspecte din viaţa Patriarhului Justinian, însă fără a uita de amănuntele providenţiale care au adus la alegerea sa ca patriarh, la supravieţuirea Bisericii Ortodoxe Române sub comunism. Turul de forţă al prelegerii l-a reprezentat sublinierea detaliilor din viaţa Patriarhului Justinian relevante pentru elevii seminarişti, precum ataşamentul său fiinţial faţă de rosturile primite în Biserică şi contextualizarea acestor aspecte la situaţia Bisericii de astăzi, la care viitorii păstori de suflete, curând, vor trebui să dea şi ei răspuns.

„Mărturisitorii şi apărătorii Ortodoxiei din temniţele comuniste”

Cel de-al doilea simpozion organizat joi, 16 noiembrie 2017, a avut ca temă „Mărturisitorii şi apărătorii Ortodoxiei din temniţele comuniste”. Acesta a fost organizat şi condus de pr. prof. Vasile Păvăleanu, profesor de Teologie dogmatică în cadrul renumitei şcoli teologice. Simpozionul a debutat cu un cuvânt de deschidere, prezentarea a câtorva referate realizate de elevii seminarului, o prelegere a pr. prof. Vasile Păvăleanu, un program care a inclus recitarea de poezii cu temă creştină scrise de mărturisitorii Ortodoxiei din temniţele comuniste şi un cuvânt de încheiere din partea părintelui director Ioan Mihoc. În prelegerea sa, pr. prof. Vasile Păvăleanu a vorbit despre importanţa tăriei şi a curajului mărturisitorilor pentru Biserica Ortodoxă Română de astăzi: din perioada comunistă, Biserica nu a ieşit slăbită, aşa cum s-a dorit, ci, din contră, mult mai întărită, tocmai datorită acestor stâlpi de rezistenţă care nu au renunţat la credinţa neamului, ci au mărturisit-o prin cuvânt şi faptă.

Ambele întâlniri şi-au atins ţelul, ridicând întrebări din partea auditoriului, la care profesorii au fost invitaţi să răspundă atât în cadrul simpozioanelor, cât şi la orele de curs. Astfel de întâlniri vor continua şi în săptămânile rămase din acest an omagial, urmând să se încheie cu un simpozion final în cadrul căruia va fi prezentat raportul întâlnirilor şi manifestărilor dedicate temei stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi impactul avut de acestea în viaţa elevilor seminarişti. 

Citește despre: