100 de ani de la târnosirea Bisericii „Sfântul Nicolae“ din Hodora – Cotnari

Credincioşii din parohia Hodora - Cotnari, Protopopiatul Hârlău, au sărbătorit ieri 100 de ani de la târnosirea Bisericii „Sfântul Nicolae“. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, alături de un sobor de preoţi şi diaconi. La finalul slujbei au fost susţinute mai multe alocuţiuni care au evocat acest moment din viaţa parohiei Hodora.

Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, a slujit ieri Sfânta Liturghie în parohia Hodora, Protopopiatul Hârlău. Liturghia arhierească a fost prilejuită de împlinirea unui secol de când lăcaşul de închinăciune al parohiei a fost târnosit pentru prima dată. După cum ne-a relatat pr. paroh Alexandru Florariu, slujba a fost săvârşită pe un podium special amenajat, în prezenţa a peste 400 de credincioşi din Hodora, dar şi din alte sate învecinate. Cu acest prilej a fost binecuvântată placa comemorativă şi a fost citit actul istoric al bisericii de către pr. paroh Alexandru Florariu. „În cuvântul adresat celor prezenţi Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul a vorbit despre însemnătatea aniversării celor 100 de ani ai bisericii parohiei Hodora. Preasfinţia Sa a remarcat că în sfântul lăcaş din Hodora înaintaşii credincioşilor de astăzi au fost botezaţi, au primit Taina Sfintei Cununii, subliniind că biserica parohială trebuie păstrată până la sfârşitul veacului. Părintele Nicolae Crăciun, protopop al Protopopiatului Hârlău, a rostit predica din Duminica Tuturor Sfinţilor“, a relatat pr. paroh Alexandru Florariu, care şi-a exprimat bucuria pentru că a fost rânduit să fie parohul bisericii din Hodora la împlinirea celor 100 de ani de existenţă. „Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra bisericii şi parohiei noastre. Ziua de astăzi (n.r. ieri) va rămâne înscrisă în istoria satului Hodora, mai ales că ne-am bucurat de prezenţa şi rugăciunile Preasfinţitului Calinic Botoşăneanul“, a adăugat pr. paroh Alexandru Florariu, care a primit distincţia de iconom stavrofor.

La manifestările religioase prilejuite de centenarul bisericii din „Sfântul Nicolae“ a fost prezent şi prof. de istorie Gheorghe Enache, care a vorbit despre istoria satului Hodora. La final, a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii sfântului lăcaş, apoi s-au împărţit pachete cu alimente celor prezenţi.

Biserica din Hodora, ctitorie a preotului Ioan Dăscălescu

Biserica „Sfântul Nicolae“ din parohia Hodora - Cotnari a fost ridicată între anii 1906-1912, prin grija vrednicului de pomenire preot Ioan Dăscălescu. Construită din piatră şi cărămidă cu pereţii înalţi de şapte metri, are formă de cruce cu trei turle, una mare în mijloc şi două turle mai mici pe pridvor. Pereţii bisericii nerezistând la presiunea turnului mare din cărămidă, s-a refăcut un alt turn din lemn. După al Doilea Război Mondial, sfântul lăcaş a fost aproape complet avariat, deoarece se afla pe linia de rezistenţă între cele două fronturi. Ultima reparaţie radicală a fost în anul 1956, iar pe 29 aprilie acelaşi an, în ziua de prăznuire a „Intrării Domnului în Ierusalim“, a fost resfinţită de vrednicul de pomenire episcop Sebastian Rusan. Ansamblul bisericesc, aşezat în mijlocul satului Hodora, cuprinde şi clopotniţa care este deosebită de biserică, în formă de turn din cărămidă, acoperită cu tablă în 1956, având înălţimea zidului de 7,70 metri. Alături de clopotniţă, există casa parohială şi aşezământul social, iar în continuarea curţii bisericii se află cimitirul satului. Catapeteasma este lucrată şi pictată între anii 1912-1913, fiind reparată în două rânduri, între 1924-1936. Până în luna aprilie 1919, parohia Hodora este păstorită de părintele Vasile Liciu, iar până în 1964 este paroh pr. Ioan Paraschiv. A urmat apoi pr. Valerian Roibu până în 1994, după care a fost paroh până în octombrie 2006 pr. Ioan Butu.

Reparaţii şi înnoiri la ansamblul parohial

Între anii 2002-2006 s-au efectuat reparaţii exterioare şi s-a înfrumseţat cu praf de marmură. Pictura bisericii a fost executată de către pictorul bisericesc Alexandru Mateiaş, între anii 1997-2002. La 1 aprilie 2007 este numit preot paroh Alexandru Florariu care a finalizat lucrările de reabilitare (înlocuirea pardoselii din sfântul altar, refacerea sfintei mese, curăţarea icoanelor, a sfeşnicelor şi a policandrelor din biserică, achiziţionarea unui policandru nou pentru sfântul altar, completarea stranelor etc.). În perioada 2008-2012 s-a reamenajat casa parohială, prin montarea geamurilor din tâmplărie PVC şi prin lucrări de reparaţii capitale la interior, achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice pentru casa parohială şi biserică, refacerea sfintei troiţe din curtea bisericii şi placarea cu gresie pe toată suprafaţa platformei acesteia, achiziţionarea a 50 de icoane pictate pe lemn a praznicelor împărăteşti şi a sfinţilor de peste an şi pietruirea aleilor cimitirului parohial. Pe 17 august 2008 sfântul lăcaş a fost resfinţit de Preasfinţitul Calinic Botoşăneanul.

De la același autor

Ultimele din categorie