Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Montreal, Canada – patru decenii de la înființare

„La acest moment aniversar, se cuvine să ne amintim de toţi ctitorii, slujitorii şi binefăcătorii acestei biserici, din trecut şi de astăzi, care, prin rugăciune şi înţelepciune, hărnicie şi dărnicie, au adus laudă Preasfintei Treimi şi bucurie Bisericii noastre strămoşeşti.”

Mesajul Patriarhului României

Preacucernice Părinte Paroh,

Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Cu multă bucurie părintească ne adresăm credincioşilor ortodocşi români din Montreal, la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Parohiei Ortodoxe Române Sfântul Ioan Botezătorul din oraşul Montreal, Canada.

Este binecunoscut faptul că, încă de la începutul secolului al XX-lea, la Montreal a existat o intensă viaţă spirituală ortodoxă românească, începută de primii imigranţi români, în special bucovineni, care au ajuns în metropola canadiană. După cel de Al II-lea Război Mondial, a avut loc o renaştere a vieţii spirituale, cu purtarea de grijă canonică şi spirituală a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, devenită ulterior Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi.

Odată cu îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei canadiene, în anul 1973, la iniţiativa credincioşilor ortodocşi români din Montreal şi cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Victorin, a fost înfiinţată noua parohie cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul şi a fost cumpărat un imobil ce a fost adaptat cultului ortodox. Prima Sfântă Liturghie, în noua biserică, a fost săvârşită de Părintele George Chişcă, în data de 23 decembrie 1973, prilej de mare sărbătoare şi bucurie duhovnicească. Sub păstorirea Părintelui George Chişcă comunitatea românească a cunoscut o deosebită dezvoltare misionară şi culturală, biserica fiind ridicată la rang de catedrală, în anul 2003.

Comunitatea ortodoxă română din acest important oraş cultural şi economic al Canadei s-a aflat şi se află în grija permanentă a Bisericii Mame. Astfel, vrednicii de pomenire Patriarhii României, Iustin şi Teoctist, au vizitat parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal (în anii 1979 şi, respectiv, 2002) şi au apreciat credinţa şi ospitalitatea românilor ortodocşi din Montreal.

Ne amintim, cu bucurie, de slujba pe care am săvârşit-o personal, ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, în Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, din Montreal, în data de 16 mai 1999, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea parohiei, fiind delegat de vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist.

Lucrarea misionară a Bisericii Ortodoxe Române, în Ţară şi în diaspora, promovează cultivarea valorilor şi faptelor bune născute din credinţă, ca mărturie a comuniunii omului cu Dumnezeu în viaţa prezentă şi ca pregustare a vieţii veşnice din Împărăţia Preasfintei Treimi.

La acest moment aniversar, se cuvine să ne amintim de toţi ctitorii, slujitorii şi binefăcătorii acestei biserici, din trecut şi de astăzi, care, prin rugăciune şi înţelepciune, hărnicie şi dărnicie, au adus laudă Preasfintei Treimi şi bucurie Bisericii noastre strămoşeşti.

Ca semn de aleasă preţuire şi binecuvântare, oferim Preacucernicului Părinte Paroh George Chişcă Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” pentru clerici, iar parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal Diploma omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, însoţită de Medalia omagială. Totodată, oferim bisericii parohiale icoana Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, având în ea şi o părticică din sfintele sale moaşte, o cruce de binecuvântare şi patru cărţi liturgice.

Mulţumim călduros Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, că a acceptat să Ne reprezinte la această mare sărbătoare a Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Montreal.

Totodată, felicităm cu multă preţuire pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Nicolae al celor două Americi şi pe Preacucernicul Părinte Protopop George Chişcă, pentru lucrarea misionară pe care o desfăşoară în slujirea Bisericii lui Hristos pe continentul american. De asemenea, felicităm pe toţi membrii comunităţii parohiale, dorindu-le tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu aleasă preţuire şi părintească binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(Sursa: arhiepiscopiabucurestilor.ro)

Ultimele din categorie