Simpozion Internațional "Dumitru Stăniloae" - ediția a III-a - 2015

13 Mai 2015 12:50 Educaţie

Programul Simpozionului Internațional "Dumitru Stăniloae" cu tema "Teologia academică şi responsabilitatea ei în misiunea Bisericii", Iaşi 14 - 16 mai 2015.

"Teologia academică şi responsabilitatea ei în misiunea Bisericii"

 

DATA

ORA

TEMA

13-14 mai

 

 

 

 

 

 

 

Joi,

14 mai

 

 

 

 

 

1000 – 1045

 

Cuvânt de întâmpinare şi mesajele rostite de reprezentanţii Bisericii şi reprezentantul Universităţii:

1. Cuvânt de întâmpinare – Pr.prof.univ.dr. Ion Vicovan

2. Mesajul rostit de reprezentantul Universităţii

3. Cuvântul IPS Teofan

1045 – 1100

Corul bărbătesc "Mitropolitul Iosif Naniescu" al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi

1100 – 1130

1130 - 1200

4. Pr. Georgios Metallinos (Atena, Grecia): Teologul în Biserică

5. Pr.prof.univ.dr. Ioan Sauca (Geneva, Elveţia): Teologia între Biserică şi Universitate: Impactul teologiei academice asupra misiunii Bisericii

 

1200 – 1215

Corul bărbătesc "Mitropolit Iosif Naniescu" al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi

1300

Prânz

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderator:

Pr.prof.univ.dr. Ion Vicovan

 

 

 

 

 

 

 

 

1600 – 1745

-          Pr.prof.dr. Daniel Benga (Bucureşti, România), O analiză a teologiei româneşti contemporane

-          Pr.prof.univ.dr. Hrisostom Stamoulis (Tesalonic, Grecia): Contribuţia teologiei academice la misiunea Bisericii

-           Pr.prof.univ.dr. Nicolae Chifăr (Sibiu, România): Mitropolitul Nicolae Bălan, model de ierarh promotor al teologiei academice în slujirea Bisericii

-          Prof. Pablo Argarate (Graz, Austria):Biserica: spital de campanie

-          Pr.prof.univ.dr. Constantin Pătuleanu (Bucureşti, România): Sfinţii Trei Ierarhi-modele duhovniceşti pentru şcolile teologice

Moderator:

Pr.lect.dr. Doru Fer

 

1600 – 1745

-          Arhim.dr. Benedict Sauciuc (Mănăstirea Neamţ, România): Rolul cultural al Mănăstirii Neamţ în perioada postdecembristă

-          Pr.prof.univ.dr. Constantin Rus (Arad, România): Sensul cuvântului πνευματικός la Sfântul Ioan Gură de Aur

-          Pr.lect.dr. Doru Fer (Oradea, România): Ministry and Mission, a Biblical Neo-Testamentary Approach

-          Arhim.asist.drd. Hrisostom Rădăşanu, Inima ca organ de cunoaştere în teologia isihastă

-          Asist.dr. Polixenia Nistor, Asistenţa socială în contextul teologiei academice: tradiţie şi actualitate

 

1745-1800

Discuţii

 

1800-1830

Vizitarea expoziţiei de icoane şi miniaturi a studenţilor de la specializările Artă Sacră şi Patrimoniu Cultural (Facultatea de Teologie Ortodoxă-Iaşi):

"Arta sacră, o continuă misiune"

 

1900 - 2030

Vizitarea Mănăstirii Cetăţuia şi cina


 

Vineri, 15 mai

0800-0845

Micul dejun

 

 

 

 

Moderator:

Pr.prof.univ.dr. Viorel Ioniţă

 

 

 

 

0900-1030

-          Prof. Gabriel Bunge (Elveţia): Teologia în viaţa Bisericii

-       Pr.prof.univ.dr.Viorel Ioniţă (Bucureşti, România):Misiunea Bisericii în perspectiva Sfântului şi Marelui Sinod

-          Pr. prof. univ. dr.Valer Bel (Cluj-Napoca, România): Vocaţia misionară şi doxologică a teologiei

-          Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi (Alba Iulia, România): Comunitatea parohială: de la comuniune la misiune

-          Pr.prof.univ.dr. Ion Vicovan (Iaşi, România):Formarea preotului pentru misiunea Bisericii, în viziunea părintelui Dumitru Stăniloae

 

1030-1045

Discuţii

 

1045-1115

Pauză de cafea. Prezentare încondiere ouă

 

 

 

 

 

 

 

Moderator:

Pr.prof.dr.

Ştefan Buchiu

 

 

 

 

 

 

 

1115 - 1300

-          Pr.prof.univ.dr. Ştefan Buchiu (Bucureşti, România): Misiunea facultăţilor de teologie în contextul contemporan

-          Pr.conf.univ.dr. Marian Vîlciu (Târgovişte, România):Vizitele pastorale ca mijloace de cunoaştere a parohiei si metode pastorale

-          Conf.univ.dr. Vasile Timiş (Cluj-Napoca, România): Dialogul teologic şi activităţile catehetico-omiletice la început de secol XXI. Paradigme misionare, culturale şi identitare

-          Pr.prof.univ.dr. Vasile Nechita (Constanţa, România): Gândirea Sf. Ioan Gură de Aur în scrisul Sf. Nectarie de Eghina

-          Pr.lect.dr. Cristian Sonea (Cluj-Napoca, România): Misiunea creştină într-un context eclesial şi global în continuă schimbare. Rolul teologiei ortodoxe

 

 

 

 

 

Moderator:

Pr.prof.univ.dr. Ioan Cristinel Teşu

 

 

 

 

1115 - 1300

-          Pr. prof. univ. dr. Gheorghe Popa (Iaşi, România): Casa lui Dumnezeu ş comunitatea parohială. Relaţia sinergică dintre teologie şi filantropie

-          Pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel Teşu (Iaşi, România):Nevoia şi sensul reformei în învăţământul teologic, potrivit Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae

-          Dr. Ion Croitoru (Târgovişte, România): Teologia academică şi teologia empirică în Biserica Ortodoxă. Congruenţe şi diferenţe

-          Diac. Florin Tomoioagă (Oradea, România): Teologia academică – expresie a etosului misionar al Bisericii. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane

-          Pr.lect.dr. Adrian Dinu (Iaşi, România):Pastoraţie şi duhovnicie la Părintele Stăniloae. Sfaturi practice către tinerii preoţi şi teologi

 

 

1300 – 1330

Discuţii

 

1400 – 1500

Prânz

 

 

Moderator:

Pr.prof.univ.dr. Ion Vicovan

 

 

 

 

 

1600 – 1730

-          Prof. dr. François Bousquet (Paris, Franţa): Titlu rezervat

-          Pr.prof.univ.dr. Gheorghe Petraru (Iaşi, România): Susţinerea economico-financiară a parohiei în vederea împlinirii lucrării ei misionare

-          Conf.dr. Cristescu Vasile (Iaşi, România): Responsabilitatea actuală a Teologiei Dogmatice privind lucrarea ei în viaţa Bisericii. Modelul teologic de responsabilitate: Pr. Prof. D. Stăniloae

-          Pr.conf.dr. Ilie Melniciuc Puică (Iaşi, România):Mărturia hristocentrică a Bisericii Ortodoxe ca prelungire a misiunii biblice (Mc 16, 9-20)

-          Diac. Victor Yudin (Gent/Brussels, Belgia): Augustine’s academic sermons (240-242)

 

 

 

 

Moderator:

Pr.lect.dr.

Daniel Niţă-Danielescu

 

 

 

 

 

1600 – 1730

-          Pr. lect. univ. dr. Daniel Niţă-Danielescu (Iaşi, România): Mitropolitul Veniamin Costachi şi profesorii din învăţământul ieşean

-          Pr.prof.dr. Viorel Sava (Iaşi, România):Parohia ca factor şi mijloc de unitate într-o lume dezbinată

-          Diac.lect.dr. Cătălin Vatamanu (Iaşi, România): Priorităţi vechi în contexte noi. Viitorul trecutului biblic si perspectiva lui Agheu asupra înnoirii

-          Pr.asist.cercet.dr. Liviu Petcu (Iaşi, România): Priest and Professor Cicerone Iordăchescu - Missionary in the Field of Academic Theology Through Patristic Contributions

-          Marina Vraciu (Iaşi, România): Ierarh, profesor şi cetăţean: mitropolitul Filaret Drozdov (1783-1867)

 

 

 

 

Moderator:

Pr.prof.univ.dr.

Nicoleta Melniciuc Puica

 

-          Prof. Dr. Nicoleta Melniciuc Puica (Iaşi, România):Arta sacră în învăţământul universitar din România - un proiect viabil

-          Lect. Dr. Elena Ardelean (Iaşi, România):Abordarea ştiinţifică a conservării şi restaurării cărţilor vechi

-          Dr. Mina Moşneagu (Iaşi, România): Restaurarea ştiinţifică a icoanelor în Moldova

-          Lect.dr. Georgeta Merişor DOMINTE, lect.dr. Stelian ONICA, asist.dr. Bogdan COJOCEA (Iaşi, România): Tradiţia în actualitate, arc stilistic al Bisericii Ortodoxe ( II)

-          Pr asist. dr. Gabriel Nastasa (Iaşi, România):Dimensiunea misionară a muzicii bisericeşti reflectată în activitatea unor laici ieşeni contemporani

-           

 

 

Moderator:

Lect.dr. Iulian Constantin Damian

 

-          Pr.asist.dr. Paul-Cezar Hârlăoanu (Iaşi, România): Song of Songs in Romanian Theology

-          Lect.dr. Iulian Constantin Damian (Iaşi, România): Istoria şi filosofia religiilor în contextul teologiei academice contemporane

-          Lect.dr. Emilian Iustinian Roman (Iaşi, România): Dreptul bisericesc-parte integrantă a teologiei academice

-          Pr.dr. Cristian-Alexandru Barnea (Iaşi, România): Ştiinţa vindecării ca experienţă a îndumnezeirii în teologia hrisostomiană

 

1730 – 1800

Discuţii

 

1800 - 1830

Concluzii

 

1900

Cina

 

 

 

Ultimele din categorie