Vizită pastorală în Parohia Globu Rău

23 Noiembrie 2013 17:36 Episcopia Caransebeşului

La praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, s-a aflat în mijlocul credincioşilor din Parohia Globu Rău, Protopopiatul Băile Herculane. Cu acest prilej, ierarhul înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. 

În cuvântul de învățătură, chiriarhul a subliniat: „Ne aflăm la Praznicul ‹‹Intrării în biserică a Maicii Domnului››, troparele și cântările pe care le-am auzit la strană, dar și pricesnele care s-au intonat la finalul Sfintei Liturghii, ne aduc aminte de misiunea pe care a avut-o Maica Domnului în istoria neamului omenesc. Praznicul de astăzi, evenimentul istoric petrecut în Vechiul Testament, s-a făcut început al mântuirii noastre, când dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana, la vârsta de numai trei ani, au adus-o pe copila lor Maria la Templu din Ierusalim.

Pentru că părinții Ioachim și Ana, amândoi din seminția lui David, nu aveau copii, dar prin multa lor rugăciune și prin îndelunga lor răbdare, prin smerenia lor și prin dragostea care și-au manifestat-o toată viața față de Dumnezeu, la bătrânețe Dumnezeu s-a milostivit de ei și le-a dăruit un copil, dar ei în rugăciunile pe care le-au înălțat Atotputernicului Dumnezeu, au promis, au făgăduit că dacă vor avea un prunc îl vor dărui Lui, îl vor duce la Templu ca să slujească Domnului. Datorită rugăciunilor lor Dumnezeu le-a dăruit această binecuvântare, ca să o nască pe cea care mai târziu, va deveni Templu al Cuvântului lui Dumnezeu, Care s-a pogorât din cer și s-a sălășluit între noi, a luat trup asemenea nouă, afară de păcat, ca pe noi oamenii păcătoși să ne ridice la cer și să devenim fii ai lui Dumnezeu după har”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeşului. La Sfânta Liturghie au participat autorităţi locale alături de un număr însemnat de credincioşi, dintre care foarte mulţi copii şi tineri îmbrăcaţi în costume populare specifice Văii Cernei.

(Sursa: episcopiacaransebesului.ro)

Ultimele din categorie