Întâlniri catehetice pentru tineri, la Huşi

18 Februarie 2012 00:27 Episcopia Huşilor

Parohia „Sfântul Gheorghe“ din Huşi organizează, în fiecare joi seara, o masă rotundă pentru tineri. În cadrul acestor întâlniri catehetice sunt discutate teme care au un caracter religios-moral.

În amfiteatrul Şcolii Generale „Mihail Sadoveanu“ din Huşi sunt organizate, în fiecare joi seara, întâlniri pentru tinerii de toate vârstele. Acest proiect a fost iniţiat de pr. Ioan Radu de la parohia „Sfântul Gheorghe“ din Huşi. În urmă cu două zile, elevii au abordat ca de obicei o temă cu un caracter religios-moral. La întâlnirea moderată de pr. Ioan Radu au participat prof. de religie Irina Bostan şi prof. de religie Elena Miron. „Într-un cadru deosebit, educaţia religioasă a tineretului reprezintă un mare avantaj, deoarece ea se raportează la tineri, dându-le un nou sens vieţii. Timpul tinereţii este cel mai potrivit pentru îndrumarea religioasă şi morală. Tinereţea este timpul când vlăstarul omenesc caută să afle adevărul şi să-l înţeleagă. Scopul educaţiei tineretului este de a-l duce la valori obiective, intangibile de timp şi spaţiu, pe care să le caute de la sine, fără a fi constrâns. La vârsta tinereţii un mare rol îl joacă ideea de libertate. Educaţia şi libertatea îşi au originea în Dumnezeu. Tinereţea este timpul bucuriilor curate. În ea se decide viaţa şi preţul vieţii fiecăruia. Tineretul trebuie hrănit în interiorul Bisericii cu instrucţie creştină adevărată. Tinerii trebuie să cerceteze Biserica, să ia parte la sfintele slujbe, să cânte în cor, să se spovedească şi să se împărtăşească cu Sfintele Taine, iar părinţii, în familie, sunt datori de a respecta personalitatea copilului, contribuind prin aceasta foarte mult la dezvoltarea mintală şi spirituală a acestuia“, a subliniat pr. Ioan Radu.

„Tinerii se bucură din plin că li se acordă atenţia cuvenită“

Tema aleasă pentru seara zilei de joi, 16 februarie, a fost „Iisus Hristos Mântuitorul în lumina Sfintelor Evanghelii“. Părintele Ioan Radu a explicat celor prezenţi că „mulţi tineri nu au curajul de a se exprima liber, de a cerceta cărţi de valoare şi de a frecventa cu regularitate Biserica lui Hristos“. „Tinerii trebuie să cunoască realitatea vieţii lui Iisus, cum S-a născut în Betleem, că a locuit în Nazaret, a învăţat, a făcut bine oamenilor, a vindecat pe cei bolnavi, a înviat pe cei morţi, a aşezat Sfintele Taine, a suferit, a murit, a înviat şi S-a înălţat la ceruri. Tinerii trebuie să alerge mereu la Hristos, pentru că El este totul pentru ei. La Iisus se poate ajunge numai prin rugăciune. Mijlocul cel mai eficient de educaţie religioasă şi morală a tineretului îl constituie Taina Spovedaniei. Ca factor educativ al tinerilor, Spovedania este cel mai mare pedagog spre smerenie. Conştient fiind, ca păstor de suflete, de rolul major al tinerilor în societate, flacăra credinţei va putea fi ţinută aprinsă în ei dacă vom şti să sădim în inimile lor iubirea de Dumnezeu, de aproapele şi de sine, drept catalizator care dă sens vieţii de mâine Bisericii şi neamului. Tinerii se bucură din plin că li se acordă atenţia cuvenită, că are cine să-i înveţe şi cine să le asculte glasul inimii şi al ştiinţei conştiinţei. De aceea, întâlnirile noastre se desfăşoară într-un mod prietenesc având drept scop cunoaşterea şi trăirea lucrurilor divine şi umane. Sper că lor li se vor alătura liber şi alţi tineri, devenind misionari ai Cuvântului vieţii, ai faptei şi ai credinţei“, a spus pr. Ioan Radu.

Ultimele din categorie