Cursurile pentru gradele profesionale în preoție, la final

4 Noiembrie 2019 17:18 Arhiepiscopia Iaşilor

Cursurile pentru gradele profesionale în preoție s-au desfășurat în perioada 23-31 octombrie 2019 la Centrul social-cultural „Sfântul Ilie” de la Mănăstirea Miclăușeni, unul dintre cele mai potrivite spații pentru acest tip de activitate întrucât, fiind departe de orașul agitat, într-o deplină atmosferă de pace și zidire, participanții au putut acorda importanță atât cuminecării cu Hristos în Sfânta Liturghie, cât și comuniunii și comunicării cu profesori ancorați în chip real în viața Bisericii, clerici și mireni.

Cursurile și atelierele interactive au fost susținute de profesori din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, precum și de profesori din alte instituții teologice din Patriarhia Română sau de ierarhi din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Acestea au venit în întâmpinarea formării preoțești și a situațiilor concrete prin care trec preoții participanți.

Părintele decan Ion Vicovan a prezentat cursanților aspecte ale slujirii sociale în Biserică. "Sfânta Liturghie înglobează atât teologia socială, cât și teologia sfințitoare. Suntem puși în situația de a găsi modalități de slujire socială conform specificului parohiei", a precizat acesta.

Cursurile din această ediție au fost marcate de prezența diplomatului Sever Voinescu și a părintelui lect. Roger Coresciuc în mijlocul preoților. Astfel, fostul consul al României la Chicago a reușit să elucideze contextul social-cultural contemporan în care Biserica este chemată să fie o prezență vie. "Europa de azi propune anumite valori care la bază sunt profund creștine, amintind aici concepte precum democrația sau teoria statului de drept. Așadar, nu trebuie să ne fie frică de occidentalizare, ci să privim acest proces ca pe o șansă a creștinismului, ținând cont și de faptul că România identifică singura ortodoxie latină", a spus dl. Sever Voinescu.

Totodată, părintele Roger Coresciuc a definit „calea” drept simbolul drumului catehetic, preotul, în rol de mistagog, fiind dator de a merge în întâmpinarea celui aflat pe cale: "Punctul culminant al catehezelor trebuie să fie intrarea în Taina Bisericii, fiind atenți ca această activitate a preotului să răspundă unei inițiative pastorale".

Părinții cursanți au participat de asemenea la dialogul cu părintele Emilian Roman, având ca tematică „Necesitatea cunoașterii canoanelor și a legiuirilor bisericești și laice pentru pastorație”. "Dificultatea nu rezidă neapărat în faptul că sfintele canoane ar reprezenta ceva anacronic, ci în aceea că noi ca societate nu suntem pregătiți să trăim potrivit duhului lor", a spus acesta.

Aflat în mijlocul participanților, diac. Sorin Mihalache a subliniat efectul terapeutic al creației și importanța contemplării acesteia. Uimirea provenită de aici marchează un început de viață spirituală, însăși sănătatea minții observându-se în uimire.

Ultima activitate de lucru s-a efectuat prin atelierul realizat de arhim. Hrisostom Rădășanu, intitulat „Lectura duhovnicească a Scripturii”. Părintele a reușit să traseze o metodă prin care putem ajunge la o însușire a textului biblic, ducându-l mai departe în comunitate prin experiența personală și conturând astfel cadrul necesar comuniunii: "Fiecare întâlnire cu un fragment scripturistic trebuie aprofundată pentru o edificare a Logosului în noi".

În continuare redăm mărturiile câtorva dintre participanți:

Pr. Cosmin Tănăselea din Arhiepiscopia Iaşilor: „Cursurile de definitivat în preoţie desfăşurate în această sesiune au fost pentru mine o reîmprospătare, un suflu nou de viaţă duhovnicească. Fac referinţă la Sfânta Liturghie, la întâlnirea cu Domnul în Euharistie, la primirea cuvintelor şi a binecuvântărilor arhiereşti, a îndrumărilor teologice, părinteşti şi pastorale, a sfaturilor invitaţilor teologi care iubesc Biserica lui Dumnezeu şi îşi implică eforturile spre călăuzirea proprie şi a celorlalţi spre mântuire”.

Pr. Cristian Băiţan Turenschi din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor: „M-am bucurat din primele clipe de slujirea arhierească, de prezenţa şi deschiderea părinţilor, a domnilor profesori către un dialog sincer şi formator. Împărtăşirea experienţelor, sentimentul de familie resimţit între noi cu toate ideile şi amintirile care s-au depănat, tot ce ne-au învăţat sau ne-au confirmat părinţii arhierei, profesorii şi facilitatorii, au contribuit la modul în care ne vom raporta de aici înainte la pastoraţia şi misiunea noastră”.

Pr. Constantin Gherasim din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului: „Cunoaşterea, comunicarea, bucuria regăsirii sau descoperirii unor oameni dragi în persoană sau prin intermediul unor cărţi sau informaţii, acestea sunt premisele cursurilor organizate de Centrul de Formare Continuă al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Schimbul experienţelor şi răspunsurile la unele provocări parohiale au oferit acestor cursuri o teologie aplicată, într-un ambient deosebit aşa cum este cel al Mănăstirii Miclăuşeni. Rugăciunea şi dialogul ne-au reamintit farmecul discret al slujirii alături de fraţii întru Hristos şi mulţumirea pe care resimţim să o oferim lui Dumnezeu. Ne mai rămân doar mulţumirile, pe care le vom aşeza la prima Sfântă Liturghie de acasă înaintea Domnului pentru toţi şi pentru toate”.

Pr. Lucian Veleşcu din Episcopia Huşilor: „Am avut parte de o experienţă frumoasă, cu un program intens, cu rezultate frumoase. Partea duhovnicească a slujirii şi a îndrumărilor, descoperirea unor noi puncte de vedere şi a unor realităţi trecute cu vederea, şi apropierea între participanți au contribuit din plin la reflecție şi la proiecţia unui plan pastoral pentru fiecare dintre noi. Cred că vom fi mai aproape de cei pe care îi păstorim şi pentru acest câştig. Le mulţumim gazdelor noastre de la Centrul «Sfântul Ilie» Miclăuşeni, invitaţilor şi în mod deosebit organizatorilor acestor cursuri care au depus efort, dragoste şi respect pentru ceea ce am primit toţi în aceste minunate zile. Îi rugăm să continue cu aceeaşi naturalețe şi devotament”. (diac. Mihail Afloarea)

Ultimele din categorie