Şedinţe cu preoţii în protopopiatele Paşcani şi 2 Iaşi

24 Octombrie 2017 09:19 Lucian Apopei Arhiepiscopia Iaşilor

Ieri, 23 octombrie 2017, la sediul Protopopiatului 2 Iaşi s-a desfăşurat consfătuirea lunară cu preoţii din protopopiat. Totodată, la Paşcani, în Sala „Mitropolit Visarion Puiu“ a protopopiatului a avut loc întâlnirea lunara cu preoţii dedicată Anului comemorativ al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

Tema referatului supusă dezbaterii preoţilor Protopopiatului 2 Iaşi a fost „Aspecte ale slujirii preotului în aşezămintele medicale şi sociale“, urmând recomandarea Centrului eparhial ca o dată pe an, în cadrul întâlnirilor lunare, să fie abordată problematica legată de slujirea preotului în diverse instituţii de stat precum sunt spitalele, căminele de bătrâni, unităţile militare etc.. Prezentarea a fost realizată de părintele Constantin-Cătălin Puiu, preot misionar de caritate la Capela „Sfânta Treime“ de la Spitalul „Providenţa“ din Iaşi.

„Au fost puse în discuţie diverse aspecte ale activităţii preotului în cadrul spitalului, modul pastoral de abordare a pacienţilor care uneori sunt în situaţii limită, colaborarea cu preotul paroh sau duhovnicul pacientului, precum şi cu personalul medical, fiind subliniată necesitatea compătimirii/compasiunii preotului cu cei aflaţi în suferinţă“, a consemnat părintele Ilie Caraghiaur.

În cadrul întâlnirii, pr. protopop Marius Daniel Profir a adus mulţumiri tuturor preoţilor care s-au implicat în buna desfăşurare a sărbătorilor închinate Sfintei Cuvioase Parascheva şi i-a prezentat pe cei doi preoţi nou-veniţi în Protopopiatul 2 Iaşi, pr. Florin-Ionuţ Braiş şi pr. Paul-Iosif Guralivu, numiţi la parohiile Podolenii de Sus, respectiv Isaiia.

Rolul şi importanţa catehezelor demonstrative, la Paşcani

Tot ieri, în cadrul şedinţei lunare cu preoţii din Protopopiatul Paşcani, părintele protoiereu Pavel Postolachi a prezentat referatul intitulat „Provocările preotului paroh în timpul regimului comunist“, după care a urmat o expunere a activităţii catehetice din Arhiepiscopia Iaşilor în general şi din Protopopiatul Paşcani în special, susţinută de preotul Marius Tabarcea, responsabil cu activitatea catehetică. A fost arătat rolul şi importanţa catehezelor demonstrative desfăşurate în parohii, precum şi impactul pozitiv pe care-l au aceste activităţi în rândul credincioşilor.

„Părintele protoiereu a făcut o analiză amănunţită a vieţii bisericeşti, în contextul actual al vremurilor pe care le trăim, precum şi situaţia dramatică a migraţiei excesive a credincioşilor din parohii spre ţări dezvoltate din punct de vedere economic. S-a recomandat ca fiecare preot să-şi întocmească strategii misionare de păstorire a credincioşilor plecaţi la lucru în străinătate, dar şi pentru cei rămaşi acasă“, a consemnat preotul Gigi-Daniel Ioan, secretarul cancelariei protopopiatului.

Discuţiile în cadrul întâlnirii au continuat cu referiri la tema şedinţei, cu prezentări de situaţii administrative, completarea registrelor statistice şi problematica actelor din cadrul dosarelor personale aflate la secretariatul protopopiatului. Şedinţa s-a încheiat cu un moment aniversar, închinat preoţilor care împlinesc vârsta în luna octombrie.

De la același autor

Ultimele din categorie