Sesiune de evaluare a Programului de Mentorat, la Seminarul Teologic Dorohoi

5 Februarie 2020 13:11 Arhiepiscopia Iaşilor

Anul școlar 2019-2020 a adus ca noutate la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi introducerea unui proiect educațional de mentorat care se desfășoară cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Teofan în toate seminariile teologice din Arhiepiscopia Iașilor. Beneficiarii programului sunt elevii din clasa a IX-a, specializarea Teologie Pastorală, și are ca obiectiv final creșterea nivelului de conștientizare a vocației elevului seminarist prin îmbunătățirea rezultatelor școlare, sprijinirea seminaristului în formarea și întărirea unui puternic caracter creștin-ortodox, oferirea îndrumării spre o mai bună aprofundare a vocației în relație cu Biserica, aprofundarea punctelor tari și întărirea punctelor slabe ale elevilor seminariști din punct de vedere relațional.

În acest sens, la sfârșitul acestei săptămâni, elevii implicați în activitățile de mentorat au participat la o sesiune de evaluare care a avut loc în cadrul unei deplasări la mănăstirile din nordul Bucovinei: Mănăstirea Putna și Mănăstirea Sihăstria Putnei.

În prima zi, elevii seminariști au vizitat Mănăstirea Putna, veritabilă vatră de cultură și spiritualitate românească, au vizionat colecția de obiecte și documente aflată în patrimoniul muzeului mănăstirii și au participat la o seară duhovnicească avându-l gazdă pe părintele protosinghel Ieremia. În cadrul întâlnirii, tinerii au devenit parteneri într-un dialog apropiat pe teme de educație și pastorație, punându-se accent pe pregătirea profesională și duhovnicească de performanță care stau la temelia unor rezultate bune în orice domeniu de activitate.

A doua zi, elevii au ajuns, după un drum străbătut pe jos, prin aerul curat și înviorător al dimineții, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, care impresionează orice pelerin prin frumusețea ansamblului mănăstiresc și prin dragostea și deschiderea sufletească a părinților față de cei care trec pragul mănăstirii. Aici, tinerii pelerini au participat la Sfânta Liturghie, îmbogățindu-se sufletește cu sfințenia și liniștea rugăciunii. Partea a doua a zilei a fost dedicată unei sesiuni de evaluare a activității de mentorat.

În cadrul sesiunii, elevii au fost coordonați de cei trei profesori mentori: pr. prof. Teodor - Cătălin Budacă, pr. prof. Vasile - Ionuț Crețu și pr. pedagog Mihai - Silviu Țigănescu, fiind implicați în diferite activități interactive: studiu de caz, completare de chestionare, lucru în echipă și dezbateri. Momentul cel mai important a fost marcat prin stabilirea unor concluzii privind aspecte pozitive și negative, oportunități și dificultăți întâmpinate în timpul semestrului, precum și identificarea unor soluții care să îmbunătățească activitatea de mentorat în viitorul apropiat.

În urma discuțiilor, la finalul sesiunii, care de altfel a avut loc într-o atmosferă foarte destinsă și caldă, participanții au confirmat necesitatea, utilitatea și mai ales beneficiile concrete pe care programul de mentorat îl are în cadrul seminarului. Întâlnirea a avut parte și de unele mărturisiri, de cele mai multe ori comune, privind rolul pozitiv al relației cu profesorul mentor, îmbunătățirea stilului de învățare, configurarea unui program susținut de lucru, valorizarea unor aptitudini și competențe personale, atingerea în mare măsură a obiectivelor propuse, dar, în mod deosebit, apropierea sufletească de părinții profesori mentori care le-au fost parteneri și îndrumători în această perioadă de timp petrecut în seminar.

După timpul frumos și ziditor petrecut împreună în cele două zile de pelerinaj, grupul de elevi a vizitat un alt loc cu rezonanțe istorice și sufletești profund românești, chilia unde s-a nevoit Sfântul Daniil Sihastru, ascet și duhovnic cu viață sfântă, după care s-au pornit spre casă, îmbogățiți cu o experiență frumoasă de viață. Dar, poate mai important decât toate, s-au întors mai buni prieteni, mai apropiați de profesori și mai preocupați pentru un viitor care va fi luminos doar prin mult efort, studiu intens și formare personală continuă.

Aducem calde mulțumiri mănăstirilor Putna și Sihăstria Putnei, în mod deosebit părinților stareți, care care ne-au găzduit și ne-au oferit, cu multă dragoste, toate cele necesare bunei desfășuri a activității noastre, precum și părintelui director Constantin Muha pentru sprijinul și susținerea activităților elevilor noștri. (Pr. Ionuț-Ștefan Apetrei)

Ultimele din categorie