Arhimandritul Arsenie Butnaru

Părintele Arsenie a fost pentru câteva luni, din anul 1985, ucenic al părintelui Cleopa, după care a intrat în obştea Mănăstirii Sihăstria. În 1989 a fost hirotonit ierodiacon, iar în 1991 a fost adus la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. La 25 martie 1996 a fost hirotonit ieromonah, iar la 15 iunie 2007 a fost ales stareţ al Mănăstirii Vlădiceni din Iaşi.

 

Articole despre autor

 

Texte de autor

 

Fotografii

 

Video