Artă și trăire ortodoxă în Sihăstria Neamțului

Arhiepiscopia Iaşilor

Artă și trăire ortodoxă în Sihăstria Neamțului

  • Artă și trăire ortodoxă în Sihăstria Neamțului
   Foto arhivă: Bogdan Bulgariu

   Foto arhivă: Bogdan Bulgariu

În această perioadă, 23-28 august 2021, la Mănăstirea Sihăstria se lansează un nou proiect dedicat artei și trăirii autentic ortodoxe după tradiția Sfinților Părinți, care au inspirat generații de călugări misionari viețuitori în această sfântă mănăstire. Părinți charismatici și iubitori de Dumnezeu și oameni, urmându-și chemarea din glasul tainic al vocației monahale, au binecuvântat și sfințit acest așezământ monahal prin lucrarea cuvântului evanghelic, înmulțindu-și astfel talanții primiți în dar prin rugăciune, predică, literatură duhovnicească, artă bizantină și misiune social-filantropică.

Viața duhovnicească profundă a starețului Ioanichie Moroi, dragostea și smerenia duhovnicului Paisie Olaru, predicile părintelui Cleopa Ilie, scrierile duhovnicești ale părintelui Ioanichie Bălan, iconografia monahului Irineu Protcenco și a predecesorilor săi, dar și slujirea necondiționată a credincioșilor prin ospitalitate creștină oferită în dar de părinții mănăstirii de-a lungul anilor, inspiră monahii contemporani să ducă mai departe tradiția misionară a mănăstirii prin cuvânt, artă bizantină si slujirea aproapelui.

Preocuparea părinților mănăstirii pentru cuvântul scris în icoană ca act de misiune creștin-ortodoxă  a condus la găzduirea a numeroase ateliere de iconografie bizantină desfășurate în cadrul mănăstirii. Slujbele bisericii, îndrumarea duhovnicească a părintelui stareț și a duhovnicilor mănăstirii, rânduiala vieții de obște după tradiția Sfinților Părinți și dragostea slujirii aproapelui prin ospitalitatea jertfelnică a obștii mănăstirii au condus la inițierea unui proiect de „artă și trăire ortodoxă” , care să îmbine armonios viața duhovnicească a mănăstirii cu studiul iconografiei bizantine și a studiului culorii și tehnicilor de specialitate, lucrare așezată sub patronajul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.

Proiectul „Artă și trăire ortodoxă în Sihăstria Neamțului” are ca scop crearea unei școli de artă vocațională creștin-ortodoxă, care să întrunească ateliere diverse, precum: iconografie bizantină, miniatură de carte, restaurare icoană și carte, legătorie de carte, acuarelă, caligrafie, pictură în ulei (portretistică/peisagistică) și grafică, sub îndrumarea directă a unor profesori consacrați din mediul artistic românesc și internațional.

Atelierele se vor desfășura într-un spațiu special amenajat pentru această inițiativă în care cursanții au la dispoziție toate materialele necesare activităților artistice. Spațiul este dotat cu video-proiector si conexiune la internet pentru a facilita accesul la materiale media din dorința de a avea acces la studii contemporane prin comparație.

În cadrul atelierelor de creație, cursanții vor beneficia de cursuri privind tehnici de specialitate, susținute de profesorii invitați, seri duhovnicești în prezența părintelui stareț, a duhovnicilor mănăstirii, dar și a altor personalități din mediul bisericesc și artistic.

Atelierele de iconografie se vor încheia cu o slujbă de sfințire a icoanelor pictate în biserica veche a mănăstirii, monument istoric, urmată de o procesiune în semn de recunoștință, la chiliile părinților Cleopa Ilie și Paisie Olaru, dar și în cimitirul mănăstirii unde vom mulțumii lui Dumnezeu și înaintașilor noștri părinți duhovnicești pentru moștenirea primită, rugându-ne să primim ajutor și binecuvântare spre continuarea tradiției misionare a mănăstirii prin cuvânt, artă și slujirea aproapelui în lumina Evangheliei.

***

Program

 •    Luni

7°°- 9°°         Sfânta Liturghie

10°° -10³°     Rugăciunea de binecuvântare

11°° - 12³°    Masa de prânz

12³° - 18°°    Atelier

18°° - 19°°    Masa de seară

19°° - 21°°    Atelier (individual/ restanțe/ teme)

23°° - 1³°      Miezonoptica/ Utrenia (preferențial)

 

 •       Marți

8°° - 10³°      Atelier

11°° - 12°°    Masa de prânz

13°° - 16°°    Atelier

16°° - 20°°    Atelier (individual/ restanțe, teme)

23°° - 1³°      Miezonoptica/ Utrenia (preferențial)

 

 •  Miercuri

8°° - 10³°      Atelier

11°° - 12°°    Masa de prânz

13°° - 16°°    Atelier

19°° - 21°°    Seară duhovnicească ( Ne vorbește părintele stareț)

23°° - 1³°      Miezonoptica/ Utrenia

 

 • Joi

8°° -10³°       Atelier

11°° - 12°°    Masa de prânz

13°° - 16°°    Atelier

19°° - 21°°    Artă creștină (curs)/ sesiune întrebări/răspunsuri

23°° - 1³°      Miezonoptica/ Utrenia

 

 • Vineri

8°° - 10³°      Atelier

11°° - 12°°    Masa de prânz

13°° - 16°°    Atelier (reportaj: Doxologia/ Trinitas - interviuri)

19°° - 21°°    Inaugurare atelier/ Slujba de sfințire

23°° - 1³°      Miezonoptica/ Utrenia

1³° - 3°°        Sfânta Liturghie (se recomandă prezența)

 

 • Sâmbătă

8°° - 10³°        Atelier

11°° - 12°°      Masa de prânz

13°°- 15°°       Slujba de sfințire a icoanelor/procesiune cu icoanele sfințite

15°°- 16°°       Diploma de participare/ binecuvântare/ calificativ individual/

                         sugestii profesor îndrumător 

 

 • Program preferențial            

16°° - 18°°       Drumeție/ foc de tabără/ socializare

19°° - 22°°       Slujba de priveghere

 

 • Duminică - preferențial

8°° - 12³°        Acatistul/ Ceasurile/ Sfânta Liturghie/ Agapă

Citește despre: