Atelier tematic în cadrul procesului de conservare: „Eu și Castelul Sturdza: Mândrie sau responsabilitate?”

28 Octombrie 2021 15:29 Arhiepiscopia Iaşilor

Mânăstirea Miclăușeni implementează, din luna mai 2021, proiectul de finanțare cu titlul „Lucrări de intervenție cu caracter de urgență pentru îndepărtarea umidității la imobilul castel Mihail Sturdza Miclăușeni, jud. IS”, finanțat în cadrul subprogramului „Intervenții de urgență (ante- și post-dezastru)” sesiunea INP 1/2021. Obiectivul general al proiectului este scoaterea din pericol a monumentului istoric categoria B prin realizarea de lucrări de intervenție cu caracter de urgență de către specialiști atestați MLPAT și MC și punerea în valoare a acestuia prin acțiuni de implicare a comunității locale.

Castelul Sturdza se remarcă prin detalii de arhitectură și pictură care au fost păstrate o lungă perioadă de timp, dar care în prezent se degradează în ritm îngrijorător. Lucrările de intervenție de urgență realizate în cadrul proiectului de finanțare urmăresc conservarea și protejarea monumentului și a elementelor reprezentative ale acestuia. Aceste lucrările sunt completate de acțiuni de promovare și mediatizare a  proiectului și a monumentului către publicul larg.

Situat în localitatea Miclăușeni, comuna Butea, județul Iași, cu acces direct de la drumul european E 583, Castelul Sturdza deține un cumul de valori incontestabile sociale și economice, potențate de amplasarea într-o zonă pitorească. Cadrul natural deosebit și accesibilitatea recomandă Castelul Sturdza ca o destinație oportună pentru desfășurarea unor acțiuni de promovare a culturii, istoriei și patrimoniului național. 

În data de 15 octombrie a.c., a avut loc la Castelul Miclăușeni atelierul tematic de tip dezbatere școlară cu titlul „Eu și Castelul Sturdza: Mândrie sau responsabilitate?”, organizat de Mânăstirea Miclăușeni în parteneriat cu Școala Gimnazială Butea. Au fost incluse dezbateri, ateliere tematice și activități de conștientizare a valorilor culturale, sociale și educaționale ale monumentului istoric Castel Sturdza în rândul elevilor și a comunității locale din Comuna Butea.

Evenimentul a reprezentat un succes atât pentru organizatori, cât și pentru elevii prezenți la activitate, care au împărtășit informații despre valoarea istorică, simbolică și culturală a monumentului istoric din comuna lor natală, dar și sentimente, emoții și gânduri bune spre viitor pentru punerea in valoare a Castelului Sturdza.

Mănăstirea Miclăușeni are în vedere continuarea demersurilor necesare pentru restaurarea, conservarea și promovarea Castelului Sturdza și a celorlalte obiective de patrimoniu din Miclăușeni.

Ultimele din categorie