(Audio) „Dumnezeu binevoiește să locuiască în gândul cel smerit” - Arhim. Hrisostom Rădășanu