(Audio) „Pasul care ne aduce în biserică e un pas de credință” - Arhim. Nichifor Horia