(Audio) „Sfinții Trei Ierarhi sunt modele pentru păstorii de suflete” - Pr. Marian Timofte