Cartea „Gramatica Tainei lui Hristos” va fi prezentată public la Iași, în prezența autorului Marius Portaru

Arhiepiscopia Iaşilor

Cartea „Gramatica Tainei lui Hristos” va fi prezentată public la Iași, în prezența autorului Marius Portaru

    • Cartea „Gramatica Tainei lui Hristos”
      Cartea „Gramatica Tainei lui Hristos” va fi prezentată public la Iași, în prezența autorului Marius Portaru

      Cartea „Gramatica Tainei lui Hristos” va fi prezentată public la Iași, în prezența autorului Marius Portaru

Joia viitoare, începând cu ora 18:30, în Sala „Sinaxar” din cadrul Muzeul Mitropolitan Iași, va avea loc lansarea cărții „Gramatica Tainei lui Hristos”, în prezența autorului Marius Portaru. Invitații acestui eveniment vor fi Florin Crîșmăreanu, Pr. Dragoș Bahrim și Dragoș Mîrșanu.

Teolog cu o solidă formare în filologie clasică la București și în filosofie la Cambridge, Marius Portaru și-a continuat și aprofundat studiile la Institutul Patristic Augustinianum din Roma, unde a beneficiat de întâlnirea cu mari profesori, ca Manlio Simonetti sau Claudio Moreschini, și specialiști recunoscuți în patrologie și istoria creștinismului. Marius Portaru a devenit el însuși o voce în domeniul studiilor patristice și, mai ales, în cele dedicate teologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul, dar și învățăturii Sfântului Grigorie Palama. Participările la reuniunile internaționale și la dezbaterile între specialiști au fost validate de receptarea cercetărilor sale, prin care aduce întotdeauna o perspectivă proaspătă și clarificatoare asupra unor teme-cheie ale gândirii Părinților Bisericii. Aș menționa aici, ca ilustrare a acestui itinerariu, contribuția oferită pentru The Oxford Handbook of Maximus Confessor (2015), care marchează o etapă foarte semnificativă a integrării și a recunoașterii în lumea academică internațională.” (Pr. Prof. Bogdan Tătaru Cazaban)

Gramatica tainei lui Hristos prezintă, în fond, răspunsul Sfântului Chiril al Alexandriei dat lui Nestorie în cheia formulei „unirea după Ipostas”, precum și modul în care a fost receptat în decursul secolului al VI-lea. Ca lucrare științifică, vine cu o abordare obiectivă astfel încât gravitează atât în jurul scrierilor teologilor chirilieni calcedonieni, cât și ale procalcedonienilor antiohieni și ale necalcedonienilor cu un aport semnificativ asupra interpretării conceptului, după cum afirmă Marius Portaru în Prefață.

Autorul ne povestește la începutul cărții cum a pornit în această investigație teologică, provocat fiind de importanța acordată hristologiei la Institutul Patristic Augustinianum din Roma, pe care a studiat-o îndeaproape pe parcursul a patru semestre. Ceea ce l-a făcut să ajungă în fața unei întrebări fundamentale, valabile încă din vremea Mântuitorului și până în zilele noastre: „Cine este Iisus Hristos?”, dar, desigur, nu prin prisma unor răspunsuri pripite pentru „Cine spun oamenii că sunt?”, ci explorând aprigele dezbateri teologice printr-un filtru deopotrivă al rigorii științifice și, în tandem, cu un suflu pe cât se poate de duhovnicesc ca trăire personală, în mărturisirea de credință. 

Răspunsul în legătură cu identitatea lui Hristos are totuși repercusiuni imediate în viețile noastre cotidiene fiindcă putem conștientiza mai concret ce a făcut Dumnezeu pentru noi și cum ne-a pus astfel la dispoziție și puterea de a birui slăbiciunile, neajunsurile, nedreptățile asemenea Lui tocmai în virtutea asumării firii noastre de Hristos-Logosul, Dumnezeu și Om deopotrivă, .

Care este ineditul lucrării? Autorul a preferat să recurgă la izvoarele istorice în original, latină sau greacă veche, și să traducă citatele patristice folosite în pledoaria sa, chiar dacă unele dintre ele figurau și în limba română. Apoi, nu putem omite că avem în față un studiu comparativ, cu o perspectivă dinamică interdisciplinară, în care a reușit să armonizeze principalele dimensiuni: dogmatică, patristică, istorie bisericească, filologie clasică, istoria culturilor. Prin claritate, precizie, capacitatea de sinteză și, concomitent, cu o minuțioasă analiză, lucrarea poate fi un instrument de lucru pentru publicul avizat, dar este accesibilă și celor curioși la modul general în legătură cu teologia dogmatică și teologia patristică datorită stilului explicit și limbajului prin care reușește să deslușească feluritele nelămuriri și confuzii survenite de-a lungul vremii.

Volumul a apărut la Editura Doxologia, în februarie 2024, în cunoscuta și apreciata colecție Historia Christiana.

Fii printre primii care citesc acest volum inedit! Click AICI și comandă volumul direct, pe site-ul Editurii Doxologia!

Citește despre: