Câte metanii se fac pe zi?

Cuvinte duhovnicești

Câte metanii se fac pe zi?

    • Câte metanii se fac pe zi?
      Sursa foto: ramurainflorita.blogspot.com

      Sursa foto: ramurainflorita.blogspot.com

Fericit este cel ce se forţează pe sine în toate cele privitoare la Dumnezeu.

Despre numărul mătăniilor, ştim că dumnezeieştii noştri Părinţi au rânduit trei sute. Atâtea trebuie să facem în fiecare zi şi noapte în cinci zile ale săptămânii. Căci sâmbăta şi duminica, ca şi în alte zile rânduite prin obicei, ba şi în unele săptămâni, ni s-a poruncit să ne oprim de la acestea, pentru anumite raţiuni tainice şi negrăite. Dar sunt unii care trec peste acest număr. Iar alţii le împuţinează. Fiecare după cum îi este puterea sau voinţa. Deci fă şi tu după putere. Dar fericit cu adevărat, şi aceasta în chip înmulţit, este cel ce se forţează pe sine în toate cele privitoare la Dumnezeu. Căci „Împărăţia cerurilor se ia cu sila, și cei ce o silesc o răpesc” (Matei 11,12).

(Calist și Ignatie Xanthopol, Cele 100 de capete, în Filocalia VIII, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 92-93)

Citește despre: