Ce simbolizează „Crezul”?

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Ce simbolizează „Crezul”?

  • Ce simbolizează „Crezul”?
   Ce simbolizează „Crezul”?

   Ce simbolizează „Crezul”?

Mărturisirea credinței prin rostirea Crezului este o expresie a unității de credința a mădularelor Bisericii prin mărturisirea aceluiași adevăr mântuitor. 

Mărturisirea credinței prin rostirea Crezului este o expresie a unității de credința a mădularelor Bisericii prin mărturisirea aceluiași adevăr mântuitor. Credința înseamnă părtășia la unitatea „de sus” cu Dumnezeu și semenii, iar Biserica este tocmai împlinirea credinței, este acea unitate care primește, în care se intră și la care devii părtaș prin credință. De aceea credința nu poate fi individualistă. Nu poți avea credință mântuitoare în afara Bisericii. Credința se dobândește și se trăiește în Biserică, în comuniune cu ceilalți și exprimând unitatea cu ceilalți.

Sfânta Liturghie este Taina în care înaintăm spre împlinirea desăvârșită de către Duhul Sfânt a unității „de sus” a Bisericii prin aducerea Sfintei Jertfe și împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului: „Iar pe noi pe toti care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea Aceluiași Sfânt Duh”. (Liturghia Sfântului Vasile cel Mare).

Contemplând tainele mântuirii noastre exprimate de Crez nu putem decât sa fim mulțumitori, ca anticipare a mulțumirii veșnice din veacul viitor. Mărturisirea dumnezeiescului simbol al credinței, arată mulțumirea tainică pentru rațiunile și modurile înțeleptei providențe dumnezeiești cu privire la noi, prin care ne-am mântuit, mulțumire care va avea loc în veacul viitor. Răspunsul nostru la mântuirea dăruită nouă de Dumnezeu este credința. Rostind Crezul, ca expresie concentrată a credinței, ne arătăm mulțumirea față de dragostea pe care Dumnezeu ne-a dovedit-o lucrând mântuirea noastră. Ne pregătim astfel să ducem, în unitate de credința și iubire, mai departe multumirea noastră prin aducerea Sfintei Jertfe și rostirea anaforalei liturgice. 

A se vedea și:

 •    Mystagogia. Cosmosul si sufletul, chipuri ale Bisericii, trad. de Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, Bucuresti, 2000, p. 34
 •    Sfântul Gherman al Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, trad. de Pr. Prof. Nic. Petrescu, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2/1976, p. 64
 •   A. Schmemann, Euharistia. Taina Împaratiei, ed. Anastasia, p. 154