Cel ce se cinstește peste cuviință sau se laudă, mult se păgubește

Pateric

Cel ce se cinstește peste cuviință sau se laudă, mult se păgubește

    • Cel ce se cinstește peste cuviință sau se laudă, mult se păgubește
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Așa te roagă lui Dumnezeu, ca și cum ai fi de față înaintea Lui, care este de față, căci cu adevărat este de față.

Zis-a avva Nistero: dator este călugărul în toată seara și dimineața să facă socoteală pentru ce am făcut noi din cele ce voiește Dumnezeu și ce nu am făcut din cele nu voiește și așa să-și albească toată viața, căci așa a trăit avva Arsenie. Silește-te în toate zileie să stai înaintea lui Dumnezeu fără păcat. Așa te roagă lui Dumnezeu, ca și cum ai fi de față înaintea Lui, care este de față, căci cu adevărat este de față. Nu-ți pune ție legi și nu judeca pe nimeni. Străin lucru este călugărilor să jure, să calce jurământul, să mintă, să blesteme, să ocărască, să râdă. Iar cel ce se cinstește peste cuviință sau se laudă, mult se păgubește.

(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 169)

Citește despre: