Concursuri de promovare și titularizare la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași

Recent, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, s-au desfășurat concursurile pentru ocuparea a opt posturi vacante în Statul de funcții: un post de conferențiar, cinci posturi de lector și două posturi de asistent.

Numărul mare de posturi scoase la concurs în acest an universitar se încadrează în strategia conducerii facultății de a întări și dezvolta corpul cadrelor didactice titulare.

După încheierea probelor de concurs, pr. lect. dr. Daniel Niță-Danielescu a ocupat postul de conferențiar universitar în cadrul catedrei de Teologie istorică, la disciplina Istoria Bisericească Universală.

Din cele cinci posturi de lector, două au fost pentru discipline din domeniul Teologie și au fost ocupate de către arhim. asist. dr. Nathanael Neacșu, pentru disciplina Teologie Dogmatică, și dl. asist.dr. Alexandru Prelipcean, pentru catedra de Teologie Istorică, disciplina Patrologie și Literatură Postpatristică.

Un al treilea post de lector scos la concurs a fost pentru specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială și a fost ocupat de către pr.dr. Ilarion Mâță. Ultimele două posturi de lector scoase la concurs au fost în domeniul Arte vizuale, pentru specializarea Artă Sacră și au fost ocupate de către dl. asist. dr. Tudor Vasile, respectiv, dl. asist. dr. Petru Sofragiu.

Posturile de asistent universitar au fost ocupate de către pr. dr. Gabriel Piștea, pentru catedra de Teologie Practică, și de către dl. dr. Petru Cernat, pentru catedra de Teologie Sistematică.  

De la același autor

Ultimele din categorie