Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“

Social

Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“

    • Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“
      Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“

      Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“

A patra ediţie a Conferinţei Naţionale „Text şi discurs religios“ se va desfăşura între 10 şi 12 noiembrie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“. În deschiderea oficială din Aula Magna vor rosti cuvinte de întâmpinare Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi  PS Petru Gherghel, Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi. Conferinţa de plen va fi susţinută de către prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române şi profesor la Universitatea din Bucureşti - „Scrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneşti“. Dezbaterile vor continua vineri şi sâmbătă pe trei secţiuni, respectiv „Traducerea textului sacru“, „Retorica discursului religios“ şi „Literatura şi sacrul“.

Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios“, înfiinţată de membri ai Catedrei de Limbă Română şi Lingvistică Generală din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi cu Dieceza Romano-Catolică de Iaşi, organizează în perioada 10-12 noiembrie Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios“, cu participarea mai multor cercetători şi profesori universitari din ţară. Conferinţa, ajunsă la a patra ediţie, creează un cadru de dezbatere pentru specialiştii preocupaţi de problemele traducerii textului sacru, ale retoricii discursului religios şi ale legăturilor literaturii cu sacrul.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc mâine, 10 noiembrie, cu începere de la ora 17:00, în Aula Magna „Mihai Eminescu“ a UAIC, cuvintele de întâmpinare urmând a fi rostite de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, şi  PS Petru Gherghel, Episcopul Diecezei Romano-Catolice de Iaşi. De asemenea, vor susţine câte o alocuţiune şi gazdele manifestării, prof. univ. dr. Vasile Işan, rectorul UAIC, şi prof. univ. dr. Ştefan Avădanei, decanul Facultăţii de Litere. Potrivit organizatorilor, conferinţa de plen - „Scrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneşti“ - va fi susţinută de către prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti, membru corespondent al Academiei Române.

Dezbaterile vor continua în zilele de vineri, 11 noiembrie, şi sâmbătă, 12 noiembrie, în secţiunile „Traducerea textului sacru“, „Retorica discursului religios“ şi „Literatura şi sacrul“. Organizatorii creează astfel „un cadru academic de dezbatere asupra unor chestiuni din domeniile lingvisticii şi filologiei, teologiei şi filosofiei, istoriei şi artei, care interesează comunitatea ştiinţifică şi întreaga societate, atât sub aspect ştiinţific, cât şi din punct de vedere moral-spiritual“.

La lucrări şi-au anunţat prezenţa peste 75 de cadre didactice, cercetători şi doctoranzi din cele mai importante centre universitare româneşti.

Vineri, de la ora 10:00, în Sala Senat, prof. univ. dr. Alexandru Gafton va modera dezbaterile pe marginea primelor trei comunicări semnate prof. univ. dr. Petru Pistol (Universitatea din Piteşti), lect. univ. dr. George Ardeleanu (Universitatea din Bucureşti) şi prof. univ. dr. Alexandru Gafton (UAIC), în acelaşi cadru fiind lansat şi volumul omagial Vasile D. Ţâra, profesor la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara şi director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran“, care va susţine sâmbătă lucrarea cu titlul „Discursul funerar în omiletica lui S. Micu“.

Lucrări pe trei secţiuni

Prof. univ. dr. Pr. Ioan C. Teşu va modera, alături de prof. univ. dr. Pavel Puşcaş (Cluj), discuţiile din cadrul secţiunii „Retorica discursului religios“. De asemenea, părintele Teşu va vorbi auditoriului despre „Liturghia cuvintelor“ în altarul minţii şi pe sanctuarul inimii. Vor mai susţine lucrări conf. univ. dr. Miron Erdei (Oradea) - Cuvântul-mijloc de comunicare al mesajului divino-uman, asist. univ. drd. pr. Paul Cezar Hârlăoanu (Iaşi) - Semnificaţia unirii dintre soţi în lumina textului din Facere 2, 24, dar şi prof. univ. dr. Pavel Puşcaş (Cluj) - „Text, pretext şi context în muzica religioasă“. De asemenea, vor mai prezenta nume precum pr. drd. Daniel Oprescu (Piteşti) - Disputa Blaga-Stăniloae aşa cum este evocată în presa vremii, lect. univ. dr. George Bondor (Iaşi) - Text şi (re)interpretare. Hermeneutica biblică a lui Paul Ricoeur sau cercet. şt. dr. Viorella Manolache (Bucureşti) - Sub semnul sfîrşitului istoriei. Profeţii posthistorice.

Printre cei care vor susţine lucrări în cadrul secţiunii „Traducerea textului sacru“ se numără conf. univ. dr Ovidiu Pop-Brâncuş (UB) - Cuvinte despre Botezul celor căzuţi (eretici şi schismatici) în epistolografia Sfântului Ciprian de Cartagina, prof. univ. dr. Luminiţa Cărăuşu - Un aspect al morfologiei textelor religioase din secolul al XVI-lea: verbul (structuri analitice la nivel de flexiune), lect. dr. Adina Chirilă şi lect. dr. George Bogdan Ţâra - Despre tehnica citării în textul evangheliilor şi reflectarea ei în traducerile biblice româneşti“, prof. univ. dr. Constantin Frâncu - Textul Cazaniei lui Varlaam ca bază pentru Cazaniile din sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea sau dr. Maria Giosanu (Mănăstirea Agapia) - Manuscrisul nr. 3206 - Sfătuiri ale părintelui nostru, stareţul Paisie, din Biblioteca Mănăstirii Agapia (studiu filologic). În cadrul secţiunii „Literatura şi sacrul“, printre vorbitori se numără prof. univ. dr. Constantin Dram (Iaşi) - „Diavoliada în alb şi roşu la Bulgakov“, prof. univ. dr. Gheorghe Manolache (Sibiu) - „Nostalgia evangheliilor în proza optzecistului George Cuşnarencu“, lect. univ. dr. Emanuela Ilie (Iaşi) - Preoţi scriitori în bolgiile închisorilor comuniste sau conf. univ. dr. Antonio Patraş (Iaşi) - „E. Lovinescu. Imperativul moral şi capcanele obiectivităţii“.