Din pofta trupească păcătoasă a luat naştere moartea şi înstrăinarea deplină de la Dumnezeu

Nu te robi, aşadar, iar cu păcatul poftei trupeşti şi cu lucrarea acesteia - ca să nu te asemeni câinelui care se întoarce la vărsătura sa (2 Petru 2, 22).

Fiind botezat întru Hristos şi născut a doua oară prin naşterea cea duhovnicească, prin apă şi Duhul Său, te-ai curăţit de păcatul cel dintâi. Nu te robi, aşadar, iar cu păcatul poftei trupeşti şi cu lucrarea acesteia - ca să nu te asemeni câinelui care se întoarce la vărsătura sa (2 Petru 2, 22). Te-ai înturnat de la întuneric şi necuvântare, aşadar nu te întoarce iar către întuneric şi necuvântare, ci îndreaptă-te către lumina cugetului şi priceperea tuturor lucrurilor: către Dumnezeu, Care te-a zidit pe tine, alipeşte-te şi uneşte-te cu El. Tu eşti zidit de Dumnezeu - cu El şi uneşte-te în dragoste; de la El ai fiinţa ta - către El alipeşte-te cu tot sufletul tău. Din pofta trupească păcătoasă a luat naştere moartea şi înstrăinarea deplină de la Dumnezeu, iar prin păzirea curăţiei ia naştere viaţa şi desăvârşita alipire de Dumnezeu.

(Sfântul Dimitrie al RostovuluiAlfabetul duhovnicesc, Editura Sophia, București, 2007, p. 54)

Ultimele din categorie