Prima datorie la mănăstire

La mănăstire, prima datorie este lepădarea de sine, lepădarea voii şi a cugetelor.

Supunerea faţă de părinţii trupeşti, prin tăierea voii, este trebuincioasă şi spre folos, pentru că tu trebuie să te pregăteşti şi să te obişnuieşti cu aceasta din timp; acolo, adică la mănăstire, prima datorie este lepădarea de sine, lepădarea voii şi a cugetelor, lucru la care ne şi cheamă cuvintele Mântuitorului: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine şi să-şi ia crucea sa (Matei 16: 24). Iar lepădarea voii proprii şi a cugetelor înseamnă însăşi crucea sau întristările ce ne slujesc spre mântuire.

(Sfântul Macarie de la Optina, Filocalia de la Optina, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2009, p. 97)

De la același autor

Ultimele din categorie