Maica Domnului – mijlocitoarea mântuirii noastre

Cuvinte duhovnicești

Maica Domnului – mijlocitoarea mântuirii noastre

    • Maica Domnului
      Maica Domnului – mijlocitoarea mântuirii noastre / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Maica Domnului – mijlocitoarea mântuirii noastre / Foto: Pr. Silviu Cluci

Maica milei și a milostivirii nu vrea ca Dumnezeu să piardă sufletele oamenilor, pentru că știe că, dacă s-ar aprinde mânia Domnului, ar pierde toată lumea care s-a făcut sălaș al atâtor păcate și răutăți.

Toți care Îl avem pe Dumnezeu ca Tată avem ca Maică duhovnicească pe Maica Domnului, care pururea se roagă și pururea mijlocește pentru noi și pentru mântuirea neamului omenesc. De multă vreme ar fi pierdut Dumnezeu lumea, cum spun dumnezeieștii Părinți, pentru multele păcate cu care oamenii mânie pe Dumnezeu; dar Maica Domnului, așa cum L-a legat pe Iisus Hristos cu scutece și L-a înfășat pe El în iesle, tot așa leagă ea și acum mânia Domnului și o oprește, ca să nu piardă neamul omenesc.

Căci nu voiește Maica milei și a milostivirii ca Dumnezeu să piardă sufletele oamenilor, pentru că știe că, dacă s-ar aprinde mânia Domnului, ar pierde toată lumea care s-a făcut sălaș al atâtor păcate și răutăți.

(Arhimandritul Cleopa IlieÎndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 146)