Ce păcate decurg din mânie

De vei dori vreo boală sau alt necaz trupesc vreunui păcătos, pentru întoarcere sau şi alt sfârşit bun, nu este păcat.

Din mânie se nasc şi alte multe greșeli, precum: urgia, strigarea, hula, bătaia, ocara, şi altele. În această fărădelege, păcătuiești în multe feluri: 1) Dacă te răzbuni asupra cuiva fără să ai dreptul şi fără porunca judecăţii; 2) Pentru o sminteală nesocotită şi multă mânie, vei părăsi datoria ta, adică să nu mergi la biserică, sau să nu faci alte fapte folositoare de suflet; 3) Dacă vei huli, care este mai mare fărădelege decât toate (...); 4) De te vei blestema pe sine sau să blestemi pe aproapele tău, zicând: să-l ia vrăjmaşul, sau să-l afle cutare răutate. Şi cu atât este mai mare acest păcat, cu cât omul acela pe care îl blestemi, este cu vrednicie mai mare, adică: tată sau mamă, sau mai marele tău. Iar de vei dori vreo boală sau alt necaz trupesc vreunui păcătos, pentru întoarcere sau şi alt sfârşit bun, nu este păcat.

(Monahul Agapie Criteanu, Mântuirea păcătoșilor, Editura Egumenița, 2009, p. 99)

De la același autor

Ultimele din categorie