Cum se zideşte în lucrarea cea duhovnicească

Fiindcă, dimpotrivă, cei ce nu se sârguiesc la dânsa aşa, nu numai că nu sporesc, ci se şi tulbură totdeauna şi se nevoiesc în zadar, fără nici o chibzuire.

Căci precum cel ce vrea să înveţe zidăria, sau alt meşteşug, nu se mai îndeletniceşte şi cu altceva decât cu acel meşteşug, aşa şi cei ce voiesc să înveţe lucrarea cea duhovnicească, nu trebuie să mai gândească alt lucru, ci ziua şi noaptea să se nevoiască la aceasta, ca să se deprindă şi să se folosească. Fiindcă, dimpotrivă, cei ce nu se sârguiesc la dânsa aşa, nu numai că nu sporesc, ci se şi tulbură totdeauna şi se nevoiesc în zadar, fără nici o chibzuire, iar ostenindu-se cineva fără luare aminte, pe nesimţite se abate din drumul faptelor celor bune, care sunt totdeauna în mijloc, şi greşeşte.

(Avva Dorotei, Învăţături şi scrisori de suflet folositoare, Editura Bunavestire, p. 117)

De la același autor

Ultimele din categorie