Dacă pofta înviforează trupul şi sufletul tău, cercetează de unde s-a pornit acest război

Fără de aceste pricini, omul nu e luptat de patima desfrânării.

Dacă pofta înviforează trupul şi sufletul tău, cercetează de unde s-a pornit acest război - iar el s-a pornit, fireşte, fie din prea multă mâncare, fie din somn fără de măsură, fie din semeţie, adică din faptul că te-ai socotit mai mare decât alţii, ori ai osândit pe cineva că, pasămite, nu slujeşte lui Dumnezeu cum se cuvine, iar despre tine ai socotit că slujeşti cu osârdie lui Dumnezeu, că vieţuieşti bine şi faptele tale sunt plăcute înaintea Lui; căci fără de aceste pricini, omul nu e luptat de patima desfrânării.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, p. 58)

Ultimele din categorie