De nu va lucra cineva, nu ia plată de la Dumnezeu!

Dă-mi grâu! Și lucrătorul i-a zis: au doară și tu ai secerat, avvo? Zis-a cuviosul: nu! Și i-a zis lucrătorul: cum dar voiești să iei grâu, dacă nu ai secerat?

Se povestește pentru avva Isaia că a luat oarecând o vargă și s-a dus la arie și a zis lucrătorului: dă-mi grâu! Și lucrătorul i-a zis: au doară și tu ai secerat, avvo? Zis-a cuviosul: nu! Și i-a zis lucrătorul: cum dar voiești să iei grâu, dacă nu ai secerat? Și i-a zis lui bătrânul: și dacă nu va secera cineva, nu ia plată? Zis-a lucrătorul: nu! Și așa s-a dus bătrânul. Iar frații văzând ce a făcut, i-au pus lui metanie, rugându-l să le spună pentru ce a făcut aceasta. Răspuns-a lor bătrânul: spre pildă am făcut aceasta, că de nu va lucra cineva, nu ia plată de la Dumnezeu.

(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 87)

Ultimele din categorie