Pomul dreptei socotinţe nu va creşte în tine, de nu te vei osteni să îl îngrijeşti

De te tulbură desfrânarea, asupreşte-ţi trupul, smerindu-te înaintea lui Dumnezeu, şi vei primi odihnă.

Ia seama să nu fii nepăsător în privinţa rugăciunilor tale, care sunt făcliile sufletului, şi chiar când eşti în neputinţă, să nu slăbeşti în ele. De te tulbură desfrânarea, asupreşte-ţi trupul, smerindu-te înaintea lui Dumnezeu, şi vei primi odihnă. De te luptă plăcerea pântecelui prin pofta de mâncăruri, adu-ţi aminte de putoarea trupului mort, şi te vei linişti.

De simţi chemare să-l osândeşti pe fratele, adu-ţi aminte că limba, care este foc şi unealtă a nedreptăţii, va fi osândită la gheenă, şi te vei linişti. De te stăpâneşte trufia, adu-ţi aminte că ea pierde toate ostenelile tale şi că nu este mântuire slugilor ei, şi te vei linişti.

Dacă vrăjmaşul te sileşte să-l înjoseşti pe altul, adu-ţi aminte că Dumnezeu te va da pentru asta în mâinile vrăjmaşilor tăi, şi te vei linişti. De atrage inima ta frumuseţe trupească, adu-ţi aminte de cât e de hâdă moartea, şi te vei linişti: iar toate acestea le adună în sine şi le încununează dreapta socotinţă. Pomul dreptei socotinţe nu va creşte în tine de nu te vei osteni să îl îngrijeşti.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 70-71)

Ultimele din categorie