Rugați-vă neîncetat!

Prin rugăciune mintea și inima noastră sunt curățate de orice răutate lumească și devin templu al Duhului Sfânt, și tot prin rugăciune Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt intră și locuiesc în inimile noastre!...

Prin rugăciune omul vorbește direct cu Dumnezeu, devine copil al lui Dumnezeu. Prin rugăciune depășește obstacolele vieții, adică necazurile, grijile, suferințele, nevoile, lipsurile, intrigile, uneltirile, neînțelegerile și clevetirile. Prin rugăciune sunt zdrobite săgețile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți!

Prin rugăciune dobândim binecuvântata răbdare a Dumnezeu-omului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a Sfinților Vechiului și Noului Testament, dobândim mai multă putere duhovnicească... Prin rugăciune primim mângâiere cerească și alinare sufletească; dobândim Înțelepciunea cea Cerească, mai mult curaj și mai multă răbdare și nădejde. Prin rugăciune sunt oficiate cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii noastre, și tot prin rugăciune primim și pâinea cea de toate zilele, adică bunurile materiale și cele spirituale!

Prin rugăciune Sfinții din Vechiul și din Noul Testament au înfăptuit minuni, au înviat morți, au vindecat bolnavii și au îndurat fel de fel de chinuri... Prin rugăciune devenim precum Sfinții Îngeri, care în toată vremea aduc lui Dumnezeu imnuri și cântări de laudă. Cu rugăciunea se întâmplă minuni, să vindecă boli incurabile și diavolii sunt alungați din cei demonizați! Prin rugăciune putem să stăm pe picioarele noastre și să mergem fără piedici pe calea Domnului. Prin rugăciune ne întărim credința în Dumnezeu!... Prin rugăciune mintea și inima noastră sunt curățate de orice răutate lumească și devin templu al Duhului Sfânt, și tot prin rugăciune Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt intră și locuiesc în inimile noastre!...

Prin rugăciune limba noastră devine trâmbiță a Sfântului Duh, prin care răsună cuvinte cerești. Prin rugăciune ne sunt oferite de la Sfântul Duh instrucțiuni nevăzute și sfaturi... Prin rugăciune Îngerul nostru păzitor rămâne constant alături de noi și ne păzește de orice rău. Prin rugăciune ni se deschid urechile duhovnicești ale sufletului și ascultă dulcele glas ceresc al Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum, de asemenea, ni se deschid și ochii duhovnicești. Tot cu ajutorul rugăciunii evităm să gândim și să facem cele rele. Prin rugăciune devenim mai smeriți și mai buni și învingem uneltirile dușmanilor văzuți și nevăzuți; și prin rugăciune primim alinare și ușurare în suferințele de tot felul din viața noastră!...

Pentru ca această rugăciune să fie de folos trebuie:

a). să uităm de toată grija cea lumească, și

b). Motivul pentru care gura rostește rugăciunea să reflecte ceea ce este în mintea noastră, adică nu una vorbește limba și alta gândește mintea.

Atunci cu adevărat se va înălța rugăciunea noastră spre Tatăl cel Ceresc, și vom primi Harul lui Dumnezeu și darurile Sfântului Duh, și ni se vor ierta păcatele noastre!...

Ultimele din categorie