Întâlnire a studenţilor teologi ieşeni cu profesorul dr. Krastu Banev

29 Ianuarie 2019 14:30 Educaţie

Marţi, 15 ianuarie 2019, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, studenţii teologi au avut prilejul să se întâlnească cu profesorul dr. Krastu Banev, cadru didactic al Universităţii Durham din Anglia, coordonator al Departamentului de Teologie şi Religie. Prezenţa domniei sale în mijlocul studenţilor a fost prilejuită de stagiul de mobilitate universitară Erasmus+, la întâlnire fiind prezent și pr. conf. dr. Dan Sandu, cel care se ocupă de mobilitățile Erasmus la Facultatea de Teologie ieșeană.

Prin discursul prezentat, studenţii au perceput interesele de cercetare ce apar în viaţa academică a domnului profesor: teoria retorică clasică şi predicarea creştină, ascetismul creştin timpuriu şi spiritualitatea ortodoxă de mai târziu, imnografia bizantină. De asemenea, oaspetele a prezentat formulările răspunsurilor teologice la războaiele balcanice şi la Primul Război Mondial în lucrările scriitorului bulgar Yordan Yovkov.

Pornind de la o radiografie realistă a societăţii actuale şi situaţii elocvente, autorul analizează contextul în care ne aflăm dintr-o perspectivă teologică actuală, remarcând faptul că trăim într-un context în care învăţăturile Sfinţilor Părinţi nu mai sunt filtrate printr-o metabolizare duhovnicească, ci mai degrabă mergem înspre o secularizare. Probleme majore ale Bisericii şi lumii nu se pot concretiza doar printr-o asimilare şi expunere a textelor sfinte, ci necesită o hrănire din învăţăturile primare ale Bisericii şi, de asemenea, presupune aceea de a fi, la fel ca ei, contemporani cu contextul în care perindăm.

Argumentarea sistematică si academică a domnului dr. Krastu Banev a fost una patristică, inspirată din textele Sfântului Vasile cel Mare, Sfântulului Atanasie cel Mare al Alexandriei, Origen, Codex Theodosianus, Eusebius.

La final, s-a remarcat bucuria studenţilor de a comunica cu domnul profesor în limba română, urmând curiozităţi împărtăşite, întrebări la care acesta a răspuns cu bucurie. (Gania Toma, student la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” - Iaşi)

Ultimele din categorie