Adunarea eparhială a Episcopiei Huşilor s-a întrunit în şedinţa anuală

6 Februarie 2017 23:27 Episcopia Huşilor
 

În sala Conventus a Palatului episcopal a avut loc sâmbătă, 4 februarie  2017, Adunarea eparhială a Episcopiei Huşilor. Întâlnirea a fost prezidată de Preasfinţitul Corneliu, Episcopul Huşilor.

Membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Huşilor s-au reunit în şedinţa anuală la sediul Episcopiei Huşilor, sub preşedinţia Preasfinţitului Episcop Corneliu. După apelul nominal au  fost desemnaţi secretarii de şedinţă, în persoana domnilor profesori Didu Clapon şi Dumitru Mihalache. Preasfinţitul Corneliu a ţinut un cuvânt de deschidere în care a mulţumit membrilor Adunării pentru prezenţă. A urmat apoi prezentarea rapoartelor de activitate pe sectoare.

Din partea Sectorului administrativ-bisericesc raportul de activitate a fost prezentat de către pr. Paul Rariţă, consilier administrativ al Episcopiei Huşilor, care a expus succint activitatea acestui sector, supunând spre aprobare raportul anual. Episcopia Huşilor  este organizată în 3 protopopiate. Activitatea Administraţiei eparhiale se desfăşoară în cadrul a 7 sectoare: Sectorul administrativ bisericesc, Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul, Sectorul cultural şi comunicaţii media, Sectorul social-filantropic şi misionar, Sectorul economic şi financiar contabil, Sectorul patrimoniu şi construcţii bisericeşti şi Sectorul exarhatul mănăstirilor.

A urmat prezentarea raportului Sectorului economic-financiar, patrimoniu şi construcţii bisericeşti, raportor fiind arhim. Serafim Bodnar, consilier economic al Episcopiei Huşilor. S-a prezentat activitatea economică şi edilitară a Episcopiei Huşilor în anul ce a trecut, precum şi multiplele proiecte care de derulează în prezent. Aici s-a făcut referire la numeroasele şantiere de biserici şi la centrele sociale ale parohiilor. Unele se află în curs de finalizare, iar altele au fost sfinţite de Preasfinţitul Corneliu. Astfel, în eparhie mai sunt 36 de biserici în construcţie, alte 20 în curs de pictare, precum şi 9 edificii eclesiale în curs de construcţie sau restaurare.

Raportul Sectorului cultural şi social-filantropic a fost prezentat de pr. Cosmin Gubernat, consilier cultural şi social-misionar al Episcopiei Huşilor, care a  făcut o trecere în revistă a principalelor proiecte misionare, sociale, educative şi culturale desfăşurate pe parcursul anului ce a trecut. Sub aspect social filantropic, cu binecuvântarea  şi implicarea directă a Preasfinţitului Părinte Corneliu, şi cu sprijinul generos oferit din Germania şi Olanda,  în 2016, au fost aduse la Azilul de bătrâni de la Giurcani mai multe transporturi de paturi noi cu saltele şi noptiere, pentru echiparea totală a saloanelor ocupate de persoanele rezidente. 

De asemenea, au fost dotate cu mobilier nou Şcoala generală nr. 6 - Vaslui  (50 pupitre şi scaune), Şcoala din Deleşti (240 pupitre şi scaune), Şcoala din Chirceşti (75 pupitre şi scaune), Grădiniţa Deleşti (25 pupitre  şi scaune), Grădiniţa Poieneşti (25 pupitre şi scaune), Grădiniţa nr. 2 Negreşti (25 pupitre şi scaune), Grădiniţa Căzăneşti (25 pupitre şi scaune), Grădiniţa Crăciuneşti (25 pupitre şi scaune), Grădiniţa Tatomireşti (25 pupitre şi scaune).  Elevii şcolii din Târzii au primit, de asemenea, 150 ghiozdane cu rechizite. Totodată, au fost donate prin intermediul parohiilor aproximativ 400 de pătuţuri pentru copii.

Prin parteneriatul cu Fundaţia Motivation România s-a venit în întâmpinarea nevoilor celor defavorizaţi şi aflaţi în situaţii limită prin donaţiile de scaune rulante şi alte dispozitive de acest gen.

Totodată, din punct de vedere educaţional, prin acordarea a 80 de burse copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar, prin numeroasele ajutoare constând în bani, haine, rechizite, alimente, acordate copiilor şi tinerilor, prin concursurile, excursiile care s-au organizat pentru ei, s-a încercat contracararea fenomenului de abandon şcolar, precum şi întâlnirea cu spiritualitatea ortodoxă, dătătoare de valori perene.

S-a mai prezentat activitatea culturală a Eparhiei Huşilor, activitatea asociaţiilor de tineret din Episcopie, precum şi implicarea în proiectele naţionale derulate cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Exarhatul mănăstirilor l-a avut ca raportor pe arhim. Iorest Matei, care a prezentat activitatea duhovnicească a aşezărilor monahale din Eparhia Huşilor.

În continuare, s-a discutat pe marginea rapoartelor prezentate, iar apoi au fost aprobate în unanimitate. De asemenea, s-a adus în discuţie şi s-a aprobat bugetul general pe anul în curs. Membrii laici au luat cuvântul, prezentând colaborarea pe care au avut-o cu Biserica în anul ce a trecut, făcând diferite propuneri în vederea îmbunătăţirii şi diversificării activităţilor desfăşurate în Eparhia Huşilor.

Preasfinţitul Părinte Corneliu a făcut o trecere în revistă a principalelor provocări cu care s-a confruntat Episcopia Huşilor în anul ce a trecut, amintind totodată de proiectele care se vor derula anul acesta, care au nevoie de colaborarea strânsă dintre Biserică şi factorii decidenţi ai instituţiilor publice şi private. De asemenea, a rostit o meditaţie despre problema prezenţei răului în lume şi calea plină de lumină pe care o indică şi o propune permanent Biserica.

În finalul lucrărilor, Preasfinţia Sa a mulţumit membrilor Adunării eparhiale a Episcopiei Huşilor pentru implicarea lor directă în viaţa Bisericii.

Ultimele din categorie