Finalizarea lucărilor de restaurare ale obiectivului de patrimoniu categoria B, Biserica Vovidenia, Iași

26 Ianuarie 2023 14:43 Arhiepiscopia Iaşilor

PAROHIA VOVIDENIA, IAȘI, in calitate de Beneficiar, a finalizat proiectul de finanțare cu titlul: „ RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE BISERICA VOVIDENIA, IAȘI”, SMIS 117907”, SMIS 132742. Aceasta a beneficiat de finanțarea contractată prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Prioritatea de investiții 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

PAROHIA VOVIDENIA, IAȘI, in calitate de Beneficiar, a finalizat proiectul de finanțare cu titlul: „ RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE BISERICA VOVIDENIA, IAȘI”, SMIS 117907”, SMIS 132742. Aceasta a beneficiat de finanțarea contractată prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Prioritatea de investiții 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Investiția realizată pune în valoare a obiectivului de patrimoniu, categoria B,  Biserica Vovidenia situată în zona central-istorică a Municipiului din Iași.

Rezultatele proiectului sunt:

  • 1 obiectiv de patrimoniu  din categoria B, restaurat, consolidat si redat circuitului turistic  din municipiul Iași,
  • 1 monument istoric digitizat și introdus  în rândul obiectivelor de patrimoniu restaurate din Regiunea de Nord-Est, Județul Iași, municipiul Iași
  • Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat.

Data începerii proiectului: 26.11.2017, Data finalizării proiectului: 31.01.2023.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

  • valorificarea resurselor culturale ale Municipiului Iași și conservarea moștenirii culturale a zonei centrale prin creșterea atractivității turistice cu 1 obiectiv istoric restaurat
  • investiția va contribui la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea relaţiilor cu alte situri și clădiri de patrimoniu în sensul reintroducerii acestui monument istoric restaurat în circuitul muzeal şi turistic al Municipiului Iași.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la: Preot Isai Mihai-Daniel, Tel. 0740.312.415, E-mail parohiavovidenia@yahoo.com, Facebook:   Parohia Vovidenia ,

site web: https://intrareainbisericaamaiciidomnului.mmb.ro/.

LINK-URI UTILE: www.fonduri-ue.ro, “Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de Facebook a Programului: facebook.com/inforegio.ro, http://www.adrnordest.ro/, http://www.inforegionordest.ro/

Investim in viitorul tau! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Ultimele din categorie