(Foto) Popas la ctitoria Sfântului Voievod Neagoe Basarab de la Curtea de Argeș

Locuri de pelerinaj

(Foto) Popas la ctitoria Sfântului Voievod Neagoe Basarab de la Curtea de Argeș

Mănăstirea a fost construită de Neagoe Basarab (1512-1517) pe locul vechii mitropolii (1359). Pictura interioară, realizată de zugravul Dobromir, a fost terminată în anul 1526, în timpul domniei lui Radu de la Afumați. Ea este păstrată fragmentar în Muzeul Național de Artă din București. Reparată de câteva ori, biserica a fost restaurată (1875-1886) de arhitectul francez André Lecomte du Noüy, discipol al lui Eugène Viollet-le-Duc, care i-a adus și unele modificări care au diminuat valoarea istorică a monumentului. Construită din piatră fățuită și profilată, biserica are un plan triconc, inspirat din planimetria bisericii Vodița II, reluat ulterior și în alte construcții (mitropolia din București, biserica fostei mănăstiri Cotroceni, mănăstirea Tismana etc.).

Citește despre: